Aktuality v diagnostice a léčbě chronické virové hepatitidy C v klinické praxi

Publikoval redakce v

Autor | KREKULOVÁ, L.

Citace | KREKULOVÁ, L. Aktuality v diagnostice a léčbě chronické virové hepatitidy C v klinické praxi. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 78–85; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0003.

Klíčová slova | Lidé injekčně užívající drogy (PWID – people who inject drugs) – HCV (virus hepatitidy C) – Virová hepatitida C (VHC) – Mezioborová spolupráce – Adiktologie

Souhrn | Virová hepatitida C je velmi častou infekční komplikací u injekčních uživatelů drog. Potřeba mezioborové spolupráce při řešení somatických onemocnění u závislých klientů akcentuje potřebu kontinuálně sledovat novinky v diagnostice a léčbě jiných nepříbuzných oborů. Naší snahou je akceptovatelnou formou přiblížit změny v diagnostice HCV infekce a revoluční novinky v léčbě tohoto závažného chronického onemocnění. Profesionálové z adiktologických pracovišť jsou často prvním a jediným kontaktem se zdravotnictvím, který je závislý pacient schopen navázat. Proto je důležité touto cestou pacienty informovat o hrozících zdravotních komplikacích, které z injekční aplikace drog plynou, a motivovat je k léčbě nejen závislosti. Dobře informovaný, vzdělaný adiktolog může zásadním způsobem změnit pacientův pohled na vlastní zdraví a motivovat ho ke změně a k aktivnímu řešení problému.

 

The Latest Developments in Diagnosing and Treating Chronic Viral Hepatitis C in Clinical Practice

Author | KREKULOVÁ, L.
Citation | KREKULOVÁ, L. Aktuality v diagnostice a léčbě chronické virové hepatitidy C v klinické praxi. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 78–85; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0003.

Keywords | People who inject drugs (PWID) – HCV (Hepatitis C virus) – Chronic viral hepatitis C (VHC) – Interdisciplinary cooperation – Addictology

Summary | Viral hepatitis C is a very frequent infectious complication among people who inject drugs (PWID). The need for interdisciplinary collaboration while solving the somatic diseases of PWID increases the necessity of continuous education in other medical disciplines. Our goal is to review the most important recent developments in the diagnosis and treatment of hepatitis C for those who are neither specialists in infectious diseases nor even trained physicians. Addiction professionals (addictologists) are frequently the first and only contacts with the healthcare system for PWID. In our opinion, it is very important to use addictologists as those who spread information about VHC treatment among PWID. It is usually the only way of educating PWID and increasing their awareness and interest in their own health status. Relying on their interdisciplinary expertise, addictologists can change PWID patients’ attitudes and their motivation to further treatment of HCV infection.

Celý článek ke stažení zde: