APLP 4/2020

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 4/2020

| EDITORIAL

Předvánoční přemítání o (nejen) redakčním životě

Citace | FIDESOVÁ, Hana. Předvánoční přemítání o (nejen) redakčním životě. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(4), 191.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Kompetence absolventa bakalářského studijního programu adiktologie: obsahová analýza sylabů v akademickém roce 2018/2019

Competences of a Graduate of the Bachelor’s Study Programme in Addictology: Content Analysis of the Syllabi in the 2018/2019 Academic Year

 

Autor |  Volfová, A., Lososová, A., Miovský, M.
Citace |  VOLFOVÁ, A., LOSOSOVÁ, A., MIOVSKÝ, M. Kompetence absolventa bakalářského studijního programu adiktologie: obsahová analýza sylabů v akademickém roce 2018/2019. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(4), 192–202.

 

Syndrom CAN v souvislosti s abúzem návykových látek pečujících osob

CAN Syndrome in Connection with Caregivers’ Substance Abuse

 

Autor | Olecká, I., Dobríková, P., Přecechtěl, P.
Citace |  OLECKÁ, I., DOBRÍKOVÁ, P., PŘECECHTĚL, P. Syndrom CAN v souvislosti s abúzem návykových látek pečujících osob. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020;3(4), 204–210.

 

| KAZUISTIKA

Case management a mezigenerační užívání návykových látek: Kazuistika mladistvé klientky

Case Management and Intergenerational Substance Use: Case Study of a Minor Client

Autor | Baldé, D., Šulcová, I.
Citace |  BALDÉ, D., ŠULCOVÁ, I. Case management a mezigenerační užívání návykových látek: Kazuistika mladistvé klientky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(4), 212–218.

 

| ZPRÁVY Z OBORU

Doporučená léčba alkoholově závislých pacientů Typu III dle Leschovy typologie (Model alkoholu jako antidepresiva)

Autor |   Otto Lesch

 

Doporučená léčba alkoholově závislých pacientů Typu IV dle Leschovy typologie (Podmiňovací model)

Autor |   Otto Lesch

 

XVII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování a XI. ročník Pražského fóra primární prevence

Autor |   Jaroslav Šejvl

 

Česká republika se stala novým členem ISSUP

Autor |   Barbora Povýšilová

 

Národní adiktologická konference Cena adiktologie 2020

Autor |   Jaroslav Šejvl


 

Adiktologické fórum

Autor |    Lenka Ježková

 

| ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ

S odvykáním kouření pomáhá virtuální asistent Světové zdravotnické organizace

Autor |  Adam Kulhánek

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

A.N.O. – ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ

Autor | Martin Rataj

 

ČESKÁ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ

Autor | Anna Volfová

| ZPRÁVY

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)