APLP III/2018

Domů » Archiv čísel » 2018 » APLP III/2018

EDITORIAL

Novinky ve světě vzdělávání v prevenci rizikového chování

| MIOVSKÝ, M.

 

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLES

Kde má adiktolog v ČR své místo na trhu práce? Výzkum pracovní uplatnitelnosti z pohledu absolventů studijních programů adiktologie

Addiction Specialists in the Czech Republic: What is their Place on the Job Market?
A Survey among Graduates in Addictology

| PAVLOVSKÁ, A., MIOVSKÝ, M., VACEK, J.

Klienti Národní linky pro odvykání kouření v roce 2017: zhodnocení adiktologických charakteristik po osmi měsících činnosti

Clients of the National Tobacco Quitline Czech Republic in 2017: evaluation of addiction
characteristics after eight months in operation

| FIŠEROVÁ, K., KULHÁNEK, A., MRAVČÍK, V.

Případová studie Červeného Dvora – část první (1591 až 1971)

Červený Dvůr Case Study – Part I (1591 to 1971)

| DEBNAR, A., ŠEJVL, J.

 

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE

Chemsex jako sexualizované užívání návykových látek

Chemsex as Sexualised Substance Abuse

| UHOLYEVA, X.

 

KAZUISTIKY / CASE STUDIES

Dostatečně vysoká dávka buprenorfinu jako základ úspěchu substituční léčby – kazuistika

Sufficiently High Doses of Buprenorphine as the Precondition for Successful Substitution
Treatment: a Case Study

| MINAŘÍK, J., SKOŘEPOVÁ, H.

Adiktolog vstupující do praxe: kazuistická studie terapeutické skupiny

Addictologist Entering Practice: case study of a therapeutic group

| VONDROVÁ, A.

Alkohol jako lék u dívky s disharmonickým vývojem osobnosti

Alcohol as Medication in a Girl with Disharmonic Personality Development

| KROFTOVÁ, S., VÁVROVÁ, J., KMONÍČKOVÁ, J.

Kongenitální hepatitida C u dětí: kazuistika a přehled literatury

Congenital Hepatitis C in Children: a case study and literature review

| EL-LABABIDI, N., FRÜHAUF, P.

Kazuistika pacienta se závislostí na alkoholu s opakovanými hospitalizacemi na detoxifikačním oddělení

Case Study of a Patient with Alcohol Dependence Repeatedly Admitted to a Detoxification Unit

| PURMOVÁ, V.

 

DOPISY ČTENÁŘŮM
O významu morálky ve společnosti a u pacientů závislých na drogách z hlediska adiktologa

| RIESEL, P.

 

ZPRÁVY Z OBORU

Analýza systémů zajištění dostupnosti adiktologických služeb v ČR
| VALENTOVÁ, M.

K aktuální terminologii v oblasti alkoholu

| ŠEJVL, J., BARTÁK, M.

Prevence návykových nemocí a nadměrného stresu u lékařů
| NEŠPOR, K.


STÁHNOUT CELÉ ČÍSLO III/2018 V PDF