Online kampaň ke zvyšování povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství

Autor | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M. Citace | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M. Online kampaň ke zvyšování povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 34–38; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0004. Klíčová slova | Tabák – Kouření – Prevence – Veřejné zdraví – Číst více…

Nikotinové sáčky: nový fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice

Autor | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B. Citace | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B. Nikotinové sáčky: nový fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 26–33; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0003. Klíčová slova | Nikotinové sáčky – Nikotin – Závislost – Bezdýmný Číst více…

Charakteristiky uchazeče o studijní obor adiktologie: srovnání let 2020/2021 a 2021/2022

Autor | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A. Citace | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A. Charakteristiky uchazeče o studijní obor adiktologie: srovnání let 2020/2021 a 2021/2022. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 16–25; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0002. Klíčová slova | Adiktologie – Motivace – Profil – Číst více…

Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu

Autor | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V. Citace | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V. Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(1), 8–14; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0001. Klíčová slova | Závislost na alkoholu – Střední zdravotnický pracovník – Postoje Východiska | Střední zdravotničtí pracovníci (dále jen SZP) Číst více…

Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika

Autor | ZBORNÍK, T. S. Citace | ZBORNÍK, T. S. Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 212–218; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0002. Klíčová slova | Závislost – Pervitin – THC – Terapie – Léčba – Motivace Souhrn | Narušené vztahy a komunikační vzorce Číst více…

Screening poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa

Autor | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M. Citace | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M. Screening  poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa.  Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 202–210; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0001. Klíčová slova | Exekutivní funkce – Adiktologie – Dysexekutivní syndrom – Testová Číst více…