Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele: kazuistická práce

Autor | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L. Citace | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L. Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele: kazuistická práce. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 42–50; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0004.  Klíčová slova | Sedativa – Hypnotika – Zneužívání – Závislost – Životní křivka Východiska | V České republice je užívání Číst více…

Užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením

Autor | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K. Citace | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K. Užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1); 32–41; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0003.  Klíčová slova | Tělesné postižení – Užívání návykových látek – Závislostní chování – Dotazníková studie – Získané Číst více…

Rámcování užívání alkoholu v českém tisku v letech 2018–2021

Autor | ANDRESEK, Š. Citace | ANDRESEK, Š. Rámcování užívání alkoholu v českém tisku v letech 2018–2021. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 20–30; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0002.  Klíčová slova | Alkohol – Nastolování agendy – Rámcování – Média – Mediální reprezentace Východiska | Mediální agenda významným způsobem ovlivňuje agendy veřejnou a Číst více…

Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků Nízkoprahových zařízení pro uživatele drog

Autor | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M. Citace | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M. Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků nízkoprahových zařízení pro uživatele drog. Adiktologie prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 10–18; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0001.  Klíčová slova | Syndrom vyhoření – Psychická odolnost – Nízkoprahové služby pro uživatele drog Východiska | Pracovníci nízkoprahových Číst více…

Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek

Autor | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V. Citace | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V. Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (4), 218–223; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0003. Klíčová slova | Psychedelika – Halucinogeny – HPPD – Hallucinogen persisting perception disorder Východiska a cíle Číst více…

Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby

Autor | ČÍŽKOVSKÁ, D. Citace | ČÍŽKOVSKÁ, D. Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022, 4 (5), 210–217; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0002. Klíčová slova | Metamfetamin – Přirozené zotavení – Terénní program – Vztahy – Kazuistika Souhrn | Práce se skrze Číst více…

Nové trendy v adiktologických studijních a vzdělávacích programech na vysokoškolské a univerzitní úrovni

Autor | MIOVSKÝ, M., VOLFOVÁ, A., JOHNSON, K., PETERS, R., KOUTSENOK, I., HEAPS, M., LOSOSOVÁ, A. Citace | MIOVSKÝ, M., VOLFOVÁ, A., JOHNSON, K., PETERS, R., KOUTSENOK, I., HEAPS, M., & LOSOSOVÁ, A. Nové trendy v adiktologických studijních a vzdělávacích programech na vysokoškolské a univerzitní úrovni (česky). Adiktologie v preventivní Číst více…