Online kampaň ke zvyšování povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství

Autor | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M. Citace | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M. Online kampaň ke zvyšování povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 34–38; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0004. Klíčová slova | Tabák – Kouření – Prevence – Veřejné zdraví – Číst více…

Nikotinové sáčky: nový fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice

Autor | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B. Citace | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B. Nikotinové sáčky: nový fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 26–33; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0003. Klíčová slova | Nikotinové sáčky – Nikotin – Závislost – Bezdýmný Číst více…

Charakteristiky uchazeče o studijní obor adiktologie: srovnání let 2020/2021 a 2021/2022

Autor | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A. Citace | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A. Charakteristiky uchazeče o studijní obor adiktologie: srovnání let 2020/2021 a 2021/2022. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 16–25; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0002. Klíčová slova | Adiktologie – Motivace – Profil – Číst více…

Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu

Autor | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V. Citace | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V. Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(1), 8–14; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0001. Klíčová slova | Závislost na alkoholu – Střední zdravotnický pracovník – Postoje Východiska | Střední zdravotničtí pracovníci (dále jen SZP) Číst více…

Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika

Autor | ZBORNÍK, T. S. Citace | ZBORNÍK, T. S. Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 212–218; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0002. Klíčová slova | Závislost – Pervitin – THC – Terapie – Léčba – Motivace Souhrn | Narušené vztahy a komunikační vzorce Číst více…

Screening poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa

Autor | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M. Citace | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M. Screening  poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa.  Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 202–210; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0001. Klíčová slova | Exekutivní funkce – Adiktologie – Dysexekutivní syndrom – Testová Číst více…

Jak interpretovat administrativní data a indikátory v adiktologii?

Autor | PETRUŽELKA, B. Citace | PETRUŽELKA, B. Jak interpretovat administrativní data a indikátory v adiktologii? Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 168–175; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0004. Klíčová slova | Administrativní data – Indikátory – Monitoring – Interpretace dat – Teorie – Závislost Souhrn | Administrativní data a na nich založené Číst více…

Infekční komplikace injekčního užívání drog

Autor | KREKULOVÁ, L. Citace | KREKULOVÁ, L. Infekční komplikace injekčního užívání drog. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 158–167; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0003. Klíčová slova | Osoby injekčně aplikující drogy (PWID, people who inject drugs) – Infekční komplikace – Injekční aplikace návykových látek – Multioborová spolupráce Souhrn | Užívání návykových Číst více…

Historie svépomocných aktivit – bratrstva a spolky střídmosti na území Čech, Moravy a Slezska

Autor | PĚSTOVÁ, T., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J. Citace | PĚSTOVÁ, T., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J. Historie svépomocných aktivit – bratrstva a spolky střídmosti na území Čech, Moravy a Slezska. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(3), 150–156; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0002. Klíčová slova | Pijáctví – Spolky střídmosti – Bratrstva střídmosti – Číst více…

Užívání a informovanost o kratomu: dotazníková šetření mezi vysokoškolskými studenty

Autor | VOSTŘELOVÁ, Z., VAJDLOVÁ, D., VACEK, J., MRAVČÍK, V. Citace | VOSTŘELOVÁ, Z., VAJDLOVÁ, D., VACEK, J., MRAVČÍK, V. Užívání a informovanost o kratomu: dotazníková šetření mezi vysokoškolskými studenty. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(3), 142–148; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0001. Klíčová slova | Kratom – Rostlinná droga – Vysoká škola – Číst více…