Připravujeme

APLP 4 / 2023


EDITORIAL

Editorial

FIDESOVÁ, H.

PŮVODNÍ PRÁCE

Odraz války na Ukrajině ve výskytu infekce HIV v České republice v letech 2022 až 2023

ŠEPSOVÁ, A., MRAVČÍK, V.

Zkušenosti uživatelů extáze v prostředí noční zábavy v Praze s testováním složení extáze

MATUŠÁK, M.

Vývoj léčby závislosti a specializovaných adiktologických služeb pro ženy na českém území od roku 1900 do roku 1989 – historická průřezová studie

ŠEBLOVÁ, A.

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

Klasifikace, diagnostika a diferenciální diagnostika kompulzivní poruchy sexuálního chování

MEDAL, J.

ZPRÁVY Z OBORU

Chemsex konference v Oslu

UHOLYEVA, X.

Spuštění Interaktivní platformy podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování iPREV

JANDÁČ, T., NOVÁKOVÁ, E., HABIŇÁKOVÁ, R.

Mezinárodní projekt WAVE – kompetence a standardy kvality ve vzdělávání v adiktologii

VOLFOVÁ, A.

Dopad adverzních dětských zkušeností – přednáška prof. Richarda Patese na 1. LF UK

MALINOVÁ, M.

KNIŽNÍ RECENZE

Oldřich Matoušek: Strategie a postupy v sociální práci

BARTÁK, M.