Připravujeme

APLP 3 / 2020


EDITORIAL

O umírání a smrti

Šejvl, J.

PŮVODNÍ PRÁCE

Smrt uživatele návykových látek jako specifická zátěž pro pracovníky adiktologických služeb

A Substance User’s Death as a Specific Burden for Workers in Addictological Services

V. ŠPATENKOVÁ, N.

Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí

The Importance of the Guilt and Shame Felt by Women in Treatment for Substance Abuse Problems while Raising Children

KUBIŠTOVÁ, N., JANDÁČ, T.

Význam a role České asociace adiktologů v oboru adiktologie

The Importance and Role of the Czech Association of Addictologists´in the Field of Addictology

LOSOSOVÁ, A., VOLFOVÁ, A., FIDESOVÁ, H., MIOVSKÝ, M.

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Možnosti postupu při umírání, úmrtí, zajištění a vypravení pohřbu a jeho nákladů u klienta adiktologických služeb

Possibilities of Proceeding in the Event of Dying, Death, Arranging and Sending a Funeral and its Costs for a Client of Addictology Services

ŠEJVL, J.

DISKUSE

Užívání alkoholu a demence v denním a akademickém tisku

BARTÁK, M.

ZPRÁVY Z OBORU

Umírání a smrt klientů adiktologických neziskových služeb

RANDÁK, D.

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

A.N.O. – ASOICIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ – Sekce terapeutických komunit

RADIMECKÝ, J.

KNIŽNÍ RECENZE

Jiří Raboch et al.: Duševní zdraví a životní styl

ZACHOVÁ, K.

Orkan Okan, Ulrich Bauer, Diane Levin- Zamir, Paulo Pinheiro a Kristine Sørensen (ed).: Handobook of Health Literacy : Research, practice and policy across the lifespan

BARTÁK, M.

ZPRÁVY