Program komplexní péče pro pacienty s komorbiditou závislosti: model multioborové ambulantní péče pro injekční uživatele návykových látek, Remedis Praha

Publikoval redakce v

Autor | FRNOCH MAJEROVÁ, J., VAVRINČÍKOVÁ, L., KREKULOVÁ, L.
Citace | FRNOCH MAJEROVÁ, J., VAVRINČÍKOVÁ, L., KREKULOVÁ, L. Program komplexní péče pro pacienty s komorbiditou závislosti: model multioborové ambulantní péče pro injekční uživatele návykových látek, Remedis Praha. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 102–110; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0006.

Klíčová slova | Virová hepatitida C (VHC) – Virus hepatitidy C (HCV) – Injekční uživatelé návykových látek – PWID – Modely péče – Remedis Praha

Souhrn | Poskytování odborné péče pacientům se závislostní diagnózou a somatickou komorbiditou je výzvou k systematické mezioborové spolupráci napříč odbornostmi. Skutečnost, že pro tuto skupinu je potřeba vytvořit systém péče přizpůsobený jejich specifickým potřebám, je v současné době tématem odborných konferencí zaměřených na léčbu virových hepatitid a HIV. Naše zkušenost s injekčními uživateli návykových látek (PWID) vedla již před 20 lety k vytvoření „Programu komplexní péče pro pacienty s komorbiditou závislosti“, který se postupně rozrostl o další specializace a nabízí pacientům komplexní službu na jednom místě. Kazuistická studie prezentuje fungující systém zdravotní péče o PWID pacienty, principy programu a součinnost ambulantních specialistů. Efektivitu programu demonstrujeme vlastními výsledky při léčbách PWID pacientů s chronickými virovými hepatitidami. Léčba chronické HCV infekce je v rámci Programu komplexní
péče v Remedisu nedílnou součástí léčby závislosti. Léčbu a vyléčení HCV infekce považujeme za jeden z kroků, který je nutný pro zdravotní rehabilitaci pacienta a jeho integraci zpět do společnosti.

 

A Comprehensive Care Programme for Patients with Addiction Comorbidity: a Model of Care for People who Inject Drugs, Remedis Prague

Author | FRNOCH MAJEROVÁ, J., VAVRINČÍKOVÁ, L., KREKULOVÁ, L.

Citation | FRNOCH MAJEROVÁ, J., VAVRINČÍKOVÁ, L., KREKULOVÁ, L. Program komplexní péče pro pacienty s komorbiditou závislosti: model multioborové ambulantní péče pro injekční uživatele návykových látek, Remedis Praha. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 102–110; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0006.

Keywords | Viral hepatitis C (VHC) – Hepatitis C virus (HCV) – People who inject drugs (PWID) – Models of care – Remedis Prague

Summary | People who inject drugs (PWID) and have an internal or infectious disease at the same time represent a challenge for interdisciplinary collaboration in medicine. More than 20 years ago we
noticed an increasing number of HCV cases among PWID in the Czech Republic and sought to establish an initial scheme for working with and managing this specific population. With the goal being to address drug users and to offer targeted health care services for PWID (including personally tailored VHC therapy), the Comprehensive Care Programme was opened in Prague. We hope to serve as an example of “good practice”. Over the years Remedis has become the largest VHC treatment centre in the country with no threshold access for PWID. The “all-under-one-roof” concept proved to be effective and accessible for PWID. We consider the therapy of HCV infection as a part of treatment and rehabilitation of PWID which is important for social reintegration.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: Kauzistika