Časopis pro odbornou veřejnost

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi vznikl jako reakce na poptávku různých profesních skupin v adiktologii a v příbuzných oborech směřující k intenzivnějšímu a hlubšímu dialogu a propojení soudobého vědeckého poznání a jejich každodenní praxe. Jeho cílem je zprostředkovávat čtenářům nové informace a inspirativní myšlenky, na důkazech založené postupy a přispívat k jejich uplatnění v praktické práci s různými populacemi a k jejich kritické reflexi respektující každodenní preventivní a klinickou praxi.

Časopis vychází s finanční podporou:

Magistrátu hl. m. Prahy

Magistrátu hl. m. Prahy

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva zdravotnictví

Ministerstva zdravotnictví

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

(projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky)

Nejnovější články

Aktuální číslo časopisu

Doporučené postupy pro identifikaci a management užívání návykových látek a poruch spojených s užíváním návykových látek v těhotenství

Souhrn | Používání alkoholu, nelegálních drog a dalších psychoaktivních látek během těhotenství může vést k mnohým zdravotním a sociálním problémům jak pro matku, tak pro dítě. Užívání alkoholu během těhotenství může způsobit fetální alkoholový syndrom a další hrozbou je Číst více…

Přístup založený na důkazech ve školní prevenci znamená každodenní boj: případová studie zkušeností v České republice s národními standarty kvality a národním certifikačním systémem

Miovský, M. Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha Text původně vyšel v časopisu Addiciones, přetiskujeme jej v českém překladu s laskavým svolením autora a vydavatele. Citace | Miovský, M. (2013). Číst více…