Časopis pro odbornou veřejnost

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi vznikl jako reakce na poptávku různých profesních skupin v adiktologii a v příbuzných oborech směřující k intenzivnějšímu a hlubšímu dialogu a propojení soudobého vědeckého poznání a jejich každodenní praxe. Jeho cílem je zprostředkovávat čtenářům nové informace a inspirativní myšlenky, na důkazech založené postupy a přispívat k jejich uplatnění v praktické práci s různými populacemi a k jejich kritické reflexi respektující každodenní preventivní a klinickou praxi.

Časopis vychází s finanční podporou:

Magistrátu hl. m. Prahy

Magistrátu hl. m. Prahy

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva zdravotnictví

Ministerstva zdravotnictví

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

(projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky)

Nejnovější články

Aktuální číslo časopisu

K aktuální terminologii v oblasti alkoholu

Mgr. Jaroslav Šejvl, PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.; e-mail: jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz   Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Alkohol je v adiktologických službách, stejně jako obecněji v prevenci rizikového chování, velmi frekventovaným pojmem, o kterém Číst více…