Aktuální číslo

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 4/2019

| EDITORIAL

Česká asociace adiktologů, brzy i těch klinických

Autor | VOLFOVÁ, A.

 

| PŮVODNÍ PRÁCE

Alkohol a Bible

Autor | ŠEJVL, J., LINHARTOVÁ, H., KALINA, K.
Citace | Šejvl, J., Linhartová, H., Kalina, K. (2019). Alkohol a Bible. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 232–242.

Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti
na návykových látkách

Autor | SVĚCENÁ, K., OLŠANSKÁ, Ž., SLÁDKOVÁ, P.
Citace | Svěcená, K., Olšanská, Ž., Sládková, P. (2019). Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 244–251.

| KAZUISTIKY

Série kazuistik adolescentních pacientů v procesu detoxifikace

Autor | NOVÁKOVÁ, D., KULHÁNEK, A.
Citace | Nováková, D., Kulhánek, A. (2019). Série kazuistik adolescentních pacientů v procesu detoxifikace. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 252–258.

| ZPRÁVY Z OBORU

Odborná sekce pro výkon profese adiktologa (OSPA) diskutovala v Trutnově o výkonech, vzdělávání i přípravě budoucích adiktologů

Autor | LOSOSOVÁ, A., VOLFOVÁ, A.

3. evropské Chemsex fórum v Paříži, 14.–16. listopadu 2019

Autor | UHOLYEVA, X.

Komparativní analýza nástrojů financování adiktologických služeb

Autor | REMEŠOVÁ, R., SVOBODOVÁ, L., VALENTOVÁ, M.

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

ASOCIACE ADIKTOLOGŮ
Mimořádná volební členská schůze České asociace adiktologů

Autor | VOLFOVÁ, A.

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP