Aktuální číslo

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 4/2023

| EDITORIAL

Křeček v kolečku aneb seznam návykových látek

Autor | FIDESOVÁ, H.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Odraz války na Ukrajině ve výskytu infekce HIV v České republice v letech 2022 až 2023

The Impact of the War in Ukraine on the Incidence of HIV Infection in the Czech Republic in the Years 2022 and 2023

Autor | ŠEPSOVÁ, A., MRAVČÍK, V.

Citace | ŠEPSOVÁ, A., MRAVČÍK, V. Odraz války na Ukrajině ve výskytu infekce HIV v České republice v letech 2022 až 2023. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (4), 226–231; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-004-0001

 

Testování složení extáze v prostředí noční zábavy v Praze: postoje a zkušenosti uživatelů

Ecstasy Drug Checking in the Prague Nightlife Setting: Users’ Attitudes and Experiences

Autor | MATUŠÁK, M., MRAVČÍK, V.

Citace | MATUŠÁK, M., MRAVČÍK, V. Testování složení extáze v prostředí noční zábavy v Praze: postoje a zkušenosti uživatelů. Adiktologie prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (4); 232–239; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-004-0002

 

Historický vývoj léčby závislosti a specializovaných služeb pro ženy na českém území od roku 1900 do roku 1989

Historical Development of Addiction Treatment and Specialised Services for Women in what is now the Czech Republic from 1900 to 1989

Autor | ŠEBLOVÁ, A.

Citace | ŠEBLOVÁ, A. Historický vývoj léčby závislosti a specializovaných služeb pro ženy na českém území od roku 1900 do roku 1989. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (4), 240–246; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-004-0003

| PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

Klasifikace, diagnostika a diferenciální diagnostika kompulzivní poruchy sexuálního chování

Classification, Diagnosis, and Differential Diagnosis of Compulsive Sex Behaviour Disorder

Autor | MEDAL, J.

Citace | MEDAL, J. Klasifikace, diagnostika a diferenciální diagnostika kompulzivní poruchy sexuálního chování. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (4), 248–255; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-004-0004

 

| ZPRÁVY Z OBORU

Konference Chemsex v Oslu

Autor | UHOLYEVA, X.

 

Rok poté – Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování iPREV

Autor | NOVÁKOVÁ, E., HABIŇÁKOVÁ, R., JANDÁČ, T.

 

Na iPREV vychází nová Metodika na podporu kvality v prevenci

Autor | NOVÁKOVÁ, E., HABIŇÁKOVÁ, R.

 

Projekt PEACHD nabírá na rychlosti

Autor | BARTÁK, M.

 

Mezinárodní projekt WAVE – Kompetence a standardy kvality ve vzdělávání v adiktologii

Autor | VOLFOVÁ, A., ZBORNÍK, T., LOSOSOVÁ, A., MIOVSKÝ, M.

 

Richard Pates: Dopad adverzních dětských zkušeností. Přednáška a seminář na 1. LF UK

Autor | MALINOVÁ, M.

 

| RECENZE

Strategie a postupy v sociální práci

Oldřich Matoušek a kolektiv

Autor | BARTÁK, M.


 

Teorie a praxe prevence v komunitě – přehled zahraničních zkušeností s implementací strategií komunitního přístupu v prevenci rizikového chování a podpory duševního zdraví dětí a dospívajících

Theory and Practice of Prevention in the Community – an Overview of International Experience with the Implementation of Communitybased Prevention Strategies

Autor | NOVÁKOVÁ, E., HABIŇÁKOVÁ, R.

Citace | NOVÁKOVÁ, E., HABIŇÁKOVÁ, R. Teorie a praxe prevence v komunitě –
přehled zahraničních zkušeností s implementací strategií komunitního přístupu
v prevenci rizikového chování a podpory duševního zdraví dětí a dospívajících.
Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6(3), 152–162; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-003-0003

 

Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování (COPERISK) – Implementace projektových aktivit ve vybraných lokalitách (Praha 11, Orlová a Havířov)

The Development and Pilot Testing of a Regional Educational Module to Prevent Mental Illness among Children and Adolescents with an Emphasis on Risk Behaviour (COPERISK) – Implementation of Project Activities in Selected Locations (the Prague 11 District, Orlová, and Havířov)

Autor | NOVÁKOVÁ, E., MATĚJKOVÁ, A.

Citace | NOVÁKOVÁ, E., MATĚJKOVÁ, A. Vývoj a pilotní ověření regionálního
vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících
s důrazem na rizikové chování (COPERISK) – Implementace projektových aktivit ve
vybraných lokalitách (Praha 11, Orlová a Havířov). Adiktol. prevent. léčeb. praxi.
2023; 6(3), 164–171; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-004-0003