APLP 3/2023

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 3/2023

| EDITORIAL

Projekt COPERISK – návrh funkční komunitní prevence

Autor | ŠEJVL, J.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Evaluace pilotních vzdělávacích aktivit v oblasti prevence duševního zdraví dětí a dospívajících ve vybraných lokalitách České republiky

Evaluation of Pilot Training in the Prevention of Mental Health Problems among Children and Adolescents in Selected Locations of the Czech Republic

Autor | GABRHELÍK, R., SKURTVEIT, S., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J.

Citace | GABRHELÍK, R., SKURTVEIT, S., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J. Evaluace pilotních vzdělávacích aktivit v oblasti prevence duševního zdraví dětí a dospívajících ve vybraných lokalitách České republiky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (3), 128–138; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-003-0001

| PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

Ideální subjekty pro zapojení do komunitní prevence – pilotní ověření v rámci projektu COPERISK

Ideal Entities to Participate in Community-based Prevention – COPERISK Pilot Testing

Autor | ŠEJVL, J., NOVÁKOVÁ, E.

Citace | ŠEJVL, J., NOVÁKOVÁ, E. Ideální subjekty pro zapojení do komunitní prevence – pilotní ověření v rámci projektu COPERISK. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (3), 140–150; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-003-0002

 

Teorie a praxe prevence v komunitě – přehled zahraničních zkušeností s implementací strategií komunitního přístupu v prevenci rizikového chování a podpory duševního zdraví dětí a dospívajících

Theory and Practice of Prevention in the Community – an Overview of International Experience with the Implementation of Communitybased Prevention Strategies

Autor | NOVÁKOVÁ, E., HABIŇÁKOVÁ, R.

Citace | NOVÁKOVÁ, E., HABIŇÁKOVÁ, R. Teorie a praxe prevence v komunitě –
přehled zahraničních zkušeností s implementací strategií komunitního přístupu
v prevenci rizikového chování a podpory duševního zdraví dětí a dospívajících.
Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6(3), 152–162; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-003-0003

 

Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování (COPERISK) – Implementace projektových aktivit ve vybraných lokalitách (Praha 11, Orlová a Havířov)

The Development and Pilot Testing of a Regional Educational Module to Prevent Mental Illness among Children and Adolescents with an Emphasis on Risk Behaviour (COPERISK) – Implementation of Project Activities in Selected Locations (the Prague 11 District, Orlová, and Havířov)

Autor | NOVÁKOVÁ, E., MATĚJKOVÁ, A.

Citace | NOVÁKOVÁ, E., MATĚJKOVÁ, A. Vývoj a pilotní ověření regionálního
vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících
s důrazem na rizikové chování (COPERISK) – Implementace projektových aktivit ve
vybraných lokalitách (Praha 11, Orlová a Havířov). Adiktol. prevent. léčeb. praxi.
2023; 6(3), 164–171; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-004-0003

| ZPRÁVY Z OBORU

Zprávy o projektu COPERISK

Autor | ŠEJVL, J.

 

Intervenční programy primární prevence aplikované v rámci vzdělávání v projektu COPERISK

Autor | ŠEJVL, J.

 

Návrh struktury pilotního preventivního metodického programu zaměřeného na práci s rodiči k posilování jejich rodičovských kompetencí  – Rodina spolu

Autor | ŠEJVL, J.

 

Fakta o sebepoškozování – verze pro národní prostředí

Autor | ŠEJVL, J.

 

Spolupráce Norského institutu veřejného zdraví a Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v rámci projektu „Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování“ – základní informace

Autor | SKURTVEIT, S.

 

Projekt COPERISK na mezinárodní konferenci Primární prevence rizikového chování

Autor | ŠEJVL, J.

 

Závěrečná konference projektu COPERISK & XVIII. ročník národní adiktologické konference (Cena adiktologie)

Autor | ŠEJVL, J.

 

Fondy EHP a Norska v České republice podporují nejen zdravotnické projekty

Autor | PYTLOVÁ., ŠEJVL, J.

 

Česká asociace adiktologů prezentuje návrh koncepčních změn vizi profese adiktologa

Autor | ŠTASTNÁ, l., VOLFOVÁ, A.

 

Kliniku adiktologie navštívili odborníci na léčbu závislostí z Egypta

Autor | KULHÁNEK, A., POKORNÁ, V.,  SVĚCENÁ, K.