APLP 2/2020

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 2/2020

| EDITORIAL

COVID-19 A ČESKÁ ADIKTOLOGIE

| PŮVODNÍ PRÁCE

Profil uchazečů o studijní obor adiktologie v roce 2019/2020

A Profile of Applicants for the Addiction Studies Programme in 2019/2020

Autor | Svěcená, K., Volfová, A., Vacek, J., Lososová, A.
Citace | SVĚCENÁ, Kateřina, VOLFOVÁ, Anna, VACEK, Jaroslav, LOSOSOVÁ, Amalie. Profil uchazečů o studijní obor adiktologie v roce 2019/2020. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2), 78–87.

| PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

Problematika kouření cigaret a jeho vztah k impulzivitě

Cigarette Smoking and Its Relation to Impulsivity

Autor | Raisová, M., Příhodová, T., Příhodová, K., Lawyer, S. R., Rasmussen, E. B., Preiss, M.
Citace | RAISOVÁ, M., PŘÍHODOVÁ, T., PŘÍHODOVÁ, K., LAWYER, S. R., RASMUSSEN, E. B., PREISS, M. Problematika kouření cigaret a jeho vztah k impulzivitě. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2) 88–98.

Hepatitida C v těhotenství

Hepatitis C Infection in Pregnancy

Autor | Fraňková, S.
Citace | FRAŇKOVÁ, Soňa. Hepatitida C v těhotenství. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2), 100–105.

| KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Pilotní spuštění nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Pilot Implementation of a Smoke-free Detoxification Unit at the Department of Addictology

Autor | Kulhánek, A., Mašlaniová, M.
Citace | KULHÁNEK, Adam, MAŠLANIOVÁ, Miroslava. Pilotní spuštění nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2), 106–111.

| ZPRÁVY Z OBORU

Aktualizovaná verze Leschovy typologie závislosti na alkoholu

Autor | Hana Fidesová, Michal Miovský

Doporučená léčba alkoholově závislých pacientů Typu I Dle Leschovy typologie (Alergický model)

Autor | Otto Lesch

Doporučená léčba alkoholově závislých pacientů Typu II Dle Leschovy typologie (Model řešení problémů a úzkosti)

Autor | Otto Lesch

Celoživotní vzdělávání v integrované protidrogové politice

Autor | Michaela Valentová, Daniela Havlíčková

Beseda České asociace adiktologů se studenty adiktologie

Autor | Anna Volfová

| ZPRÁVY ZE SVĚTA

Světový den bez tabáku letos upozorní na manipulativní strategie tabákového průmyslu

Autor | Adam Kulhánek, Denisa Hejlová

Zákaz mentolových cigaret ve všech zemích EU od května 2020

Autor | Adam Kulhánek, Adéla Baptistová, Miroslav Slíž

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Činnosti sekce DADA – dětská a dorostová adiktologie

Autor | Michaela Štáfková

Sekce drogové služby ve vězení

Autor | Lucie Vejrychová

| KONFERENCE

NÁRODNÍ ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE
CENA ADIKTOLOGIE 2020

Autor | Jaroslav Šejvl