APLP 2/2019

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 2/2019

| EDITORIAL

Dětská a dorostová adiktologie dělá další krůčky ve svém vývoji

Autor | MIOVSKÝ, M.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Případová studie Červeného Dvora – část druhá (1971 až 2016)

Autor | DEBNAR, A., ŠEJVL, J.
Citace | Debnar, A.Šejvl, J. (2019). Případová studie Červeného Dvora – část druhá (1971 až 2016). Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(2), 82–92.

| KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Skrínink a krátká intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost

Autor | KABÍČEK, P., VACEK, J., CSÉMY, L.

Zmenšování drogového trhu v centru Prahy

Autor | HERZOG, A., KOCIAN, B., PLAČEK, J.

| KAZUISTIKY

Specifické přístupy dětské a dorostové adiktologie: Kazustika

Autor | ŠULCOVÁ, I., KRÁLOVÁ, T.
Citace | Šulcová, I., Králová, T. (2019). Specifické přístupy dětské a dorostové adiktologie: Kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(2), 106–111.

Mladistvá klientka v terapeutické komunitě

Autor |  JANDÁČ, T.
Citace | Jandáč, T. (2019). Mladistvá klientka v terapeutické komunitě. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(2), 112–117.

Životní křivka jako možný prostředek k nalézání odpovědí v terapii.
Dysfunkční rodina jako potencující faktor k rozvoji závislostního chování

Autor | MUSÍLKOVÁ, E.
Citace | Musílková, E. (2019). Životní křivka jako možný prostředek k nalézání odpovědí v terapii. Dysfunkční rodina jako potencující faktor k rozvoji závislostního chování. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(2), 118–123.

Delirium tremens jako komplikace odvykacího stavu pacientky závislé na alkoholu

Autor | MAŠLÁNIOVÁ, M., MINAŘÍK, J., ŠATNÝ, M.
Citace | Mašlániová, M., Minařík, J., Šatný, M. (2019). Delirium tremens jako komplikace odvykacího stavu pacientky závislé na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(2), 124–129.

Ergoterapeut v adiktologii – člen interprofesního týmu v adiktologické ambulanci. Kazuistická studie

Autor | SVĚCENÁ, K., RODOVÁ, Z.
Citace | Svěcená, K., Rodová, Z. (2019). Ergoterapeut v adiktologii – Kazuistická studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(2), 130–135.

| ZPRÁVY Z OBORU

Změny v metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Autor | ŠEJVL, J.

Další setkání Odborné sekce pro výkon profese adiktologa (OSPA) hostila organizace Remedis v Praze

Autor | PAVLOVSKÁ, A., BREJCHA, T., VAVRINČÍKOVÁ, L., SKLENÁŘOVÁ FRANCOVÁ, K.

Adiktologická ambulance v sociálně vyloučené lokalitě v Brně dostala cenu Kiron

Autor | VĚCHETOVÁ, S.

Analýza systémového rámce protidrogové politiky

Autor | PLEVA, P., VALENTOVÁ, M.

Národní adiktologická konference Cena adiktologie 2018

Autor | ŠEJVL, J.

| KNIŽNÍ RECENZE

K. Krahulcová a kolektiv: Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení

Autor | ZACHOVÁ, K.

L. Toušek a kolektiv: Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách

Autor | PETRUŽELKA, B.

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

A.N.O. – ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ
Sekce primární prevence

Autor | FIALOVÁ, H.

SNN ČLS JEP
Výsledky voleb do výboru a revizní komise SNN ČLS JEP v roce 2019 na volební období 2019–2022

Autor | FIDESOVÁ, H.