APLP 4/2018

Domů » Archiv čísel » 2018 » APLP 4/2018


ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 4/2018

| EDITORIAL

Dětská a dorostová adiktologie vytvořila samostatnou sekci při SNN ČLS JEP a sdílí ji s dalšími společnostmi

Autor | MIOVSKÝ, M.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Veřejně dostupné zdroje dat a prevalence užívání návykových látek u rodiček, dětí a mladistvých a možnosti využití těchto dat pro prevalenční odhady pacientů a klientů

Autor | Rolová, G., Miovský, M., Barták, M.
Citace | Rolová, G., Miovský, M., Barták, M. (2018). Veřejně dostupné zdroje dat a prevalence užívání návykových látek u rodiček, dětí a mladistvých a možnosti využití těchto dat pro prevalenční odhady pacientů a klientů. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(4), 224–235.

 

| PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Práce v adiktologické ambulanci pro děti

Autor | Sedláčková, S., Hamplová, L., Veselý, Z., Dobrinič, K., Mládková, P.
Citace | Sedláčková, S., Hamplová, L., Veselý, Z., Dobrinič, K., Mládková, K. (2018). Práce v adiktologické ambulanci pro děti a dorost. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(4), 236–245.

 

| PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Školská zařízení a adiktologická problematika

Autor | Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4-Hodkovičky
Citace | Toman, J. (2018). Školská zařízení a adiktologická problematika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(4), 246–253.

 

| PŘÍPADOVÁ STUDIE

Přístup založený na důkazech ve školní prevenci znamená každodenní boj: případová studie zkušeností v České republice s národními standarty kvality a národním certifikačním systémem

Autor | Miovský, M.
Citace | Miovský, M. (2013). An evidence-based approach in school prevention means an everyday fight: a case study of the Czech Republic’s experience with national quality standards and a national certification system. Adicciones 25(3), 203–207. Český překlad: Miovský, M. (2018). Přístup založený na důkazech ve školní prevenci znamená každodenní boj: případová studie zkušeností v České republice s národními standarty kvality a národním certifikačním systémem. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(4), 254–259.

 

| ZPRÁVY Z OBORU

K novému vizuálu kampaně Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol 1. LF UK a VFN v Praze pro cílovou skupinu dospívajících

Autor | BARTÁK, M.

| PEDIATRICKÉ SLUŽBY

Adiktologická ambulance pro děti a dorost ADA+ Kladno

Autor | Štáfková, M.

 

| PEDIATRICKÉ SLUŽBY

Ambulance dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Autor | Kunc, S., Franzová, M., Šťastná, L.

 

| PEDIATRICKÉ SLUŽBY

SANANIM – Adiktologická ambulance pro mladistvé

Autor | Petrošová, B., Rataj, M.

 

| PEDIATRICKÉ SLUŽBY

Ambulance pro gambling SANANIM, z.ú.

Autor | Ambrož, M.

 

| PEDIATRICKÉ SLUŽBY

Program pro rodiče-uživatele drog a jejich děti (SANANIM)

Autor | Preslová, I.

| PEDIATRICKÉ SLUŽBY

Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby

Autor | Franková, A., Roubalová, A.

| PEDIATRICKÉ SLUŽBY

Terapeutická komunita Karlov, Sananim, z.ú.

Autor | Jandáč, T. 

 

| PŘÍLOHY: DOPORUČENÉ POSTUPY

APPENDIX 1
Doporučené postupy pro identifikaci a management užívání návykových látek a poruch spojených s užíváním návykových látek v těhotenství

APPENDIX 2
Doporučené postupy pro práci s mladými lidmi s problémy souvisejícími s užíváním návykových látek