APLP 3/2018

Domů » Archiv čísel » 2018 » APLP 3/2018


ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 3/2018

| EDITORIAL

Novinky ve světě vzdělávání v prevenci rizikového chování

Autor | MIOVSKÝ, M.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Kde má adiktolog v ČR své místo na trhu práce? Výzkum pracovní uplatnitelnosti z pohledu absolventů studijních programů adiktologie

Autor | Pavlovská, A., Miovský, M., Vacek, J.
Citace | Pavlovská, A., Miovský, M., Vacek, J. (2018). Kde má adiktolog v ČR své místo na trhu práce? Výzkum pracovní uplatnitelnosti z pohledu absolventů studijních programů adiktologie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3), 120–127.

 

| PŮVODNÍ PRÁCE

Klienti Národní linky pro odvykání kouření
v roce 2017: zhodnocení adiktologických charakteristik po osmi měsících činnosti

Autor | Fišerová, K., Kulhánek, A., Mravčík, V.
Citace | Fišerová, K., Kulhánek, A., Mravčík, V. (2018). Klienti Národní linky pro odvykání kouření v roce 2017: zhodnocení adiktologických charakteristik po osmi měsících činnosti. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3), 128–134.

 

| PŮVODNÍ PRÁCE

Případová studie Červeného Dvora – část první (1591 až 1971)

Autor | Debnar, A., Šejvl, J.
Citace | Debnar, A., Šejvl, J. (2018). Případová studie Červeného Dvora – část první (1591 až 1971). Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3), 136–147.

 

| PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Chemsex jako sexualizované užívání návykových látek

Autor | Uholyeva, X.
Citace | Uholyeva, X. (2018). Chemsex jako sexualizované užívání návykových látek. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3), 148–157.

 

| KAZUISTIKA

Dostatečně vysoká dávka buprenorfinu jako základ úspěchu substituční léčby – kazuistika

Autor | Minařík, J., Skořepová, H.
Citace | Minařík J., Skořepová, H. (2018). Dostatečně vysoká dávka buprenorfinu jako základ úspěchu substituční léčby – kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi,
1(3), 158–163.

 

| KAZUISTIKA

Adiktolog vstupující do praxe: kazuistická studie
terapeutické skupiny

Autor | Vondrová, A.
Citace | Vondrová, A. (2018). Adiktolog vstupující do praxe: kazuistická studie terapeutické skupiny. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3), 164–170.

 

| KAZUISTIKA

Alkohol jako lék u dívky s disharmonickým vývojem osobnosti

Autor | Kroftová, S., Vávrová, J., Kmoníčková, J.
Citace | Kroftová, S., Vávrová, J., Kmoníčková, J.(2018). Alkohol jako lék u dívky s disharmonickým vývojem osobnosti. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3),
172–175.

 

| KAZUISTIKA

Kongenitální hepatitida C u dětí: kazuistika a přehled literatury

Autor | El-Lababidi, N., Frühauf, P.
Citace | El-Lababidi, N., Frühauf, P. (2018). Kongenitální hepatitida C u dětí: kazuistika a přehled literatury. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3), 176–180.

 

| KAZUISTIKA

Kazuistika pacienta se závislostí na alkoholu s opakovanými hospitalizacemi na detoxifikačním oddělení

Autor | Purmová, V.
Citace | Purmová, V.(2018). Kazuistika pacienta se závislostí na alkoholu s opakovanými hospitalizacemi na detoxifikačním oddělení. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3), 182–185.

 

| DOPISY ČTENÁŘŮM

O významu morálky ve společnosti a u pacientů závislých na drogách z hlediska adiktologa

Autor | RIESEL, P.

| ZPRÁVY Z OBORU

Analýza systémů zajištění dostupnosti adiktologických služeb v ČR

Autor | VALENTOVÁ, M.

 

| ZPRÁVY Z OBORU

K aktuální terminologii v oblasti alkoholu

Autor | ŠEJVL, J., BARTÁK, M.

| ZPRÁVY Z OBORU

XV. ročník mezinárodní konference PPRCh

Autor | ŠEJVL, J.

 

| ZPRÁVY Z OBORU

Prevence návykových nemocí a nadměrného stresu u lékařů

Autor | NEŠPOR, K.

 

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

| ZPRÁVY