APLP 1/2023

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 1/2023

| EDITORIAL

Směr správný, ale cesta trnitá

Autor | FIDESOVÁ, H.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků nízkoprahových zařízení pro uživatele drog

Burnout Syndrome and Resilience of Employees of Low-threshold Services for People Who Use Drugs

Autor | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M.

Citace | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M. Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků nízkoprahových zařízení pro uživatele drog. Adiktologie prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 10–18; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0001

 

Rámcování užívání alkoholu v českém tisku v letech 2018–2021

Framing of Alcohol Use in the Czech Press from 2018 to 2021

Autor | ANDRESEK, Š.

Citace | ANDRESEK, Š. Rámcování užívání alkoholu v českém tisku v letech 2018–2021. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 20–30; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0002

 

Užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením

Substance Abuse and Addictive Behaviour among People with Acquired Physical Disabilities

Autor | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K.

Citace | | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K. Užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1); 32–41; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0003

| KAZUISTIKA

Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele: kazuistická práce

Abuse of Sedatives and Hypnotics from the User´s Perspective: Case Study

Autor | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L.

Citace | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L. Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele: kazuistická práce. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 42–50; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0004

 

| ZPRÁVY Z OBORU

Scott J. Leischow: Léčba závislosti na tabáku v USA – Nedávný výzkum e-cigaret a cytisinu pro odvykání kouření. Přednáška na 1. LF UK

Autor | MALINOVÁ, M.

 

| RECENZE

Psychoanalytická psychoterapie, příručka pro praxi

Nancy McWilliams

Autor | JANDÁČ, T.

 

| ROK 2022 V ČASOPISU

OBSAH Vol. 5, 2022

 

INDEX Vol. 5, 2022

| KONFERENCE

LISBON ADDICTIONS24

LISABON, PORTUGALSKO, 23.–25. října 2024

EUSPR 2023

SARAJEVO, BOSNA A HERCEGOVINA, 4.–6. října 2023

WCP 2023

VÍDEŇ, RAKOUSKO, 28. září–1. října 2023