APLP 2/2018

Domů » Archiv čísel » 2018 » APLP 2/2018


ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 2/2018

| EDITORIAL

Na okraj letošní AT konference

Autor | KALINA, K.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Hodnocení prevence z pohledu studentů středních škol Ústeckého kraje: Srovnání prevence v adiktologii a dalších typů rizikového chování

Autor | PETRUŽELKA, B., BARTÁK, M. VACEK, J., GABRHELÍK, R.
Citace | Petruželka, B., Barták, M., Vacek, J., Gabrhelík, R. (2018). Hodnocení prevence z pohledu studentů středních škol Ústeckého kraje: Srovnání prevence v adiktologii a dalších typů rizikového chování. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(2), 60–67.

 

| PŮVODNÍ PRÁCE

První zařízení pro ústavní léčbu závislosti na alkoholu v Československé republice: případová studie léčebny v Tuchlově (1923–1938)

Autor | Šejvl, J., Miovský, M.
Citace | Šejvl, J., Miovský, M. (2018). První zařízení pro ústavní léčbu závislosti
naalkoholuv Československérepublice: případovástudieléčebnyv Tuchlově
(1923–1938). Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(2), 68–78.

 

| KOMENTOVANÝ PŘEKLAD

Alkohol a veřejné zdraví – komentovaný souhrn vybraných zjištění přehledového článku Alcohol and public health (Room, R., Babor, T., & Rehm, J. (2005). Alcohol and public health. The Lancet, 365(9458), 519-530.)

Autor | BARTÁK, M.
Citace | M. (2018). Alkohol a veřejné zdraví – komentovaný souhrn vybraných zjištění přehledového článku. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(2), 80–85.

 

| PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Právní možnosti testování žáků a studentů při důvodném podezření na ovlivnění návykovou látkou ve škole a školském prostředí

Autor | Šejvl, J.
Citace | Šejvl, J. (2018). Právní možnosti testování žáků a studentů při důvodném podezření na ovlivnění návykovou látkou ve škole a školském prostředí. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(2), 86–92.

 

| KAZUISTIKA

Končím s hulením – průběh a těžkosti péče o klienta v internetovém prostředí. Kazuistika internetové léčebné intervence (ILI)

Autor | MINAŘÍK, G., MINAŘÍK, J.
Citace | Minařík, G., Minařík, J. (2018). Končím s hulením – průběh a těžkosti péče o klienta v internetovém prostředí. Kazuistika internetové léčebné intervence (ILI). Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(2), 94–102.

 

| KRÁTKÉ SDĚLENÍ

(Adiktologické) ambulance jsou mezi absolventy adiktologie nejžádanějším typem zaměstnání

Autor | PAVLOVSKÁ, A., MIOVSKÝ, M.

| ROZHOVOR

Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky

Otázky kladl | BARTÁK, M.

 

| RECENZE

Základy metodologie výzkumu (L. Eger, D. Egerová)

Autor | JANDÁČ, T.

| VZDĚLÁVÁNÍ

| STUDIUM

| KONFERENCE