APLP 1/2019


ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 1/2019

| EDITORIAL

Věda a praxe – nerozluční (ne)přátelé?

Autor | FIDESOVÁ, H.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Kouření tabáku u vězněných osob

Autor | Urbanová, P., Mravčík, V.
Citace | Urbanová, P., Mravčík, V. (2019). Kouření tabáku u vězněných osob. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(1), 8–12.

 

| PŮVODNÍ PRÁCE

Formativní evaluace školského programu specifické tabákové prevence „Típni to I“

Autor | Vanek, M., Pavlas Martanová, V., Kulhánek, A.
Citace | Vanek, M., Pavlas Martanová, V., Kulhánek, A. (2019). Formativní evaluace školského programu specifické tabákové prevence „Típni to I“. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(1), 14–22.

 

| PŮVODNÍ PRÁCE

Užívání alkoholu mezi vysokoškolskými studenty tělovýchovy a sportu

Autor | Vařeková, Z., Mravčík, V.
Citace | Vařeková, Z., Mravčík, V. (2019). Užívání alkoholu mezi vysokoškolskými studenty tělovýchovy a sportu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(1), 24–31.

 

| PŮVODNÍ PRÁCE

Prevence rizikového chování ve školách v České republice za školní rok 2017/18: Údaje evidované Systémem evidence preventivních aktivit

Autor | Vacek, J., Gabrhelík, R., Rokosová, K., Petrenko, R., Myšková, L.
Citace | Vacek, J., Gabrhelík, R., Rokosová, K., Petrenko, R., Myšková, L. (2019). Prevence rizikového chování ve školách v České republice za školní rok 2017/18: Údaje evidované Systémem evidence preventivních aktivit. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(1), 32–46.

 

| PŮVODNÍ PRÁCE

Rodičovská kontrola a vřelost ve vztahu k pití alkoholu dětmi

Autor | Jandáč, T., Richterová, L., Šťastná, L.
Citace | Jandáč, T., Richterová, L., Šťastná, L. (2019). Rodičovská kontrola a vřelost ve vztahu k pití alkoholu dětmi. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(1), 48–54.

 

| PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Transformace primární prevence – vzdělávání pedagogů jako jedna z cest primární prevence

Autor | Fialová, H.
Citace | Fialová, H. (2019). Transformace primární prevence – vzdělávání pedagogů jako jedna z cest primární prevence. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(1), 56–61.

 

| ZPRÁVY Z OBORU

Klinika adiktologie na konferenci v Nairobi

Autor | MIOVSKÝ, M., VONDROVÁ, A., PAVLOVSKÁ, A.

| ZPRÁVY Z OBORU

Studijní návštěva delegace z Filipín v ČR

Autor | FIALOVÁ, H.

| ZPRÁVY Z OBORU

Analýza informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách

Autor | ŠALAMOUN, J., ROUBALOVÁ, A., VALENTOVÁ, M.

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

A.N.O. – ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ
Nechceme dotace!

Autor | RAMPACHOVÁ, H.

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise SNN ČLS JEP

Autor | FIDESOVÁ, H.