APLP 3/2019

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 3/2019

| EDITORIAL

Základní síť adiktologických zdravotnických ambulancí pro dospělé pacienty a klienty

Autor | MIOVSKÝ, M.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Rizikové užívanie alkoholu medzi mladistvými v kontexte verejnej politiky

Hazardous Alcohol Use among Adolescents in the Context of Public Policy

Autor | BEDNÁROVÁ, J.
Citace | Bednárová, J. (2019). Rizikové užívanie alkoholu medzi mladistvými v kontexte verejnej politiky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 170–178.

| KAZUISTIKY

Kazuistická studie klienta dětské a dorostové adiktologické ambulance s primárně užívanou návykovou látkou marihuanou

Autor | LOO BRTNÍKOVÁ, V., KULHÁNEK, A.
Citace | Citace | Loo Brtníková, V., Kulhánek, A. (2019). Kazuistická studie klienta dětské a dorostové adiktologické ambulance s primárně užívanou návykovou látkou marihuanou. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 180–187.

 

Chronická bolest a drogová závislost

Autor | VONDRÁČKOVÁ, D.
Citace | Citace | Vondráčková, D. (2019). Chronická bolest a drogová závislost. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 188–192.

 

| KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Postoje studentů bakalářského studia oboru adiktologie k vybraným otázkám drogové problematiky

Autor | CÍSAŘOVÁ, I., MRAVČÍK, V.
Citace | Císařová, I., Mravčík, V. (2019). Postoje studentů bakalářského studia oboru adiktologie k vybraným otázkám drogové problematiky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 194–198.

| ZPRÁVY Z OBORU

Návrh základní sítě zdravotních adiktologických krajských ambulancí pro dospělé pacienty a klienty v kontextu reformy psychiatrické péče (dokument)

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP ve spolupráci s Českou asociací adiktologů (ČAA) a Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR

Autor | VALENTOVÁ, M., LUTSEVA, G.

Popularizace vědy, podpora sebeprezentace v médiích

Autor | LOSOSOVÁ, A.

| KONFERENCE

Národní adiktologická konference Cena adiktologie 2019: Program