APLP 1/2018

Domů » Archiv čísel » 2018 » APLP 1/2018


ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 1/2018

| EDITORIAL

Novinky ve vydávání adiktologických odborných časopisů

Autor | Zima, T. –Miovský, M. – Gabrhelík, R. – Barták, M.

| KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Zkušenosti klientů dvou terapeutických komunit s agresí a násilím (na) blízkých osob(ách)

Autor | KUNC, S.
Citace | Kunc, S. (2018). Zkušenosti klientů dvou terapeutických komunit s agresí a násilím (na) blízkých osob(ách). Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(1), 8–12.

 

| KOMENTOVANÝ PŘEKLAD

Dunston et al.: Snižování škod způsobených alkoholem prezentované ve veřejnozdravotních kampaních – analýza témat, cílů, citového zabarvení, provedení a cílových skupin

Autor | Barták, M.
Citace | Barták, M. (2018). Dunston et al.: Snižování škod způsobených alkoholem prezentované ve veřejnozdravotních kampaních – analýza témat, cílů, citového zabarvení, provedení a cílových skupin. Komentovaný překlad. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(1), 14–18.

 

| KOMENTÁŘ

Co nás stojí prohibice

Autor | ADINOFF, B.
Citace | Adinoff, B. (2016). The costs of prohibition. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 42:6, 621–623, DOI: 10.1080/00952990.2016.1236384. [Adinoff, B. (2018). Co nás stojí prohibice. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(1), 19–21.]

 

| VZDĚLÁVÁNÍ

Výběrová rešerše právních dokumentů v oblasti návykových látek

Autor | Šejvl, J.
Citace | Šejvl, J. (2018). Výběrová rešerše právních dokumentů v oblasti návykových látek. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(1), 22–32.

 

| ROZHOVOR

Prim. MUDr. Petr Popov, MHA

Otázky kladl | ŠEJVL, J.

 

| RECENZE

Tackling Harmful Alcohol Use: Economics and Public Health Policy

Autor | BARTÁK, M.

 

| RECENZE

Střízlivě, většinou vesele. Postřehy, vzpomínky i něco praktického (Karel Nešpor)

Autor | ŠVADLENOVÁ, J.

| ZPRÁVY Z OBORU

Zastavení na cestě ke klinickému adiktologovi

Autor | VONDROVÁ, A. – OKTÁBEC, Z. – JANOUŠKOVEC, V. – SKLENÁŘ, O.

| ZPRÁVY

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI