APLP 1/2020

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 1/2020

| EDITORIAL

(MEZI)NÁRODNÍ DOPORUČENÍ NA NÁRODNÍ KONFERENCI

| PŮVODNÍ PRÁCE

Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy

Structural Diagnosis as a Way of Exploring the Relationship between Different Types of Addiction and Personality Psychopathology

Autor | Procházka, R., Dvořáková, K.
Citace | Procházka, R., Dvořáková, K. (2020). Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 10–20.

Zkušenosti zaměstnavatelů s uplatněním profese adiktologa

Employers’ Experience with Engaging Addictologists

Autor | Lososová, A., Svěcená, K., Miovský, M.
Citace | Lososová, A., Svěcená, K., Miovský, M. (2020). Zkušenosti zaměstnavatelů s uplatněním profese adiktologa. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 22–30.

Ellikon (1889 až 1911): Forel-Bosshardovy základy moderního přístupu k ústavní léčbě závislosti na alkoholu

Ellikon (1889 to 1911): Forel-Bosshard’s Foundations of the Modern Approach to Institutional Alcohol Treatment

Autor | Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M.
Citace | Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M. (2020). Ellikon (1889 až 1911): Forel-Bosshardovy základy moderního přístupu k ústavní léčbě závislosti na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 32–39.

Když drogy pomáhají: počáteční přínos užívání návykových látek podle žadatelů o ambulantní léčbu

Initial Benefits of Substance Use as Perceived by Outpatients in Treatment

Autor | Uholyeva, X.
Citace | Uholyeva, X. (2020). Když drogy pomáhají: počáteční přínos užívání návykových látek podle žadatelů o ambulantní léčbu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 40–47.

Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy

The Role of an Addictologist in Services Specialising in the Treatment of Eating Disorders

Autor | Hindová, A., Lososová, A.
Citace | Hindová, A., Lososová, A. (2020). Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 48–54

| ZPRÁVY Z OBORU

Metodika moderních metod sociální práce a síťování v adiktologických službách

Autor | Michaela Valentová, Daniela Havlíčková

Ohlédnutí za národní konferencí Alkohol a tabák v České republice 2019

Autor | Miroslav Barták, Adam Kulhánek

„Hlavně buďte normální!“ zaznělo na první besedě studentů adiktologie se zaměstnavateli z oboru

Autor | Amalie Lososová

Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy – Den otevřených dveří pro obor adiktologie

Autor | Kateřina Svěcená

Adiktologie v preventivní a léčebné praxi už najdete na sociálních sítích

| ZPRÁVY ZE SVĚTA

Kvalita kontroly tabáku v České republice stoupá – Tobacco Control Scale 2019

Autor | Adam Kulhánek, Lenka Kostelecká

Klinika adiktologie byla opět součástí významné mezinárodní konference Lisbon Addictions 2019