APLP 4/2022

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 4/2022

| EDITORIAL

Quo vadis, politiko v oblasti závislostí?

Autor | Fidesová, H.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Nové trendy v adiktologických studijních a vzdělávacích programech na vysokoškolské a univerzitní úrovni

New Trends in Education and Training Programs in Addictions at the Higher Education and University Levels

Autor | MIOVSKÝ, M., VOLFOVÁ, A., JOHNSON, K., PETERS, R., KOUTSENOK, I., HEAPS, M., LOSOSOVÁ, A.

Citace | MIOVSKÝ, M., VOLFOVÁ, A., JOHNSON, K., PETERS, R., KOUTSENOK, I., HEAPS, M., & LOSOSOVÁ, A. Nové trendy v adiktologických studijních a vzdělávacích programech na vysokoškolské a univerzitní úrovni (česky). Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2022; 5(4), 198–208; https://doi.org/10.35198/APLP/2022-004-0001. Přeloženo se souhlasem autorů z anglického originálu Miovsky, M., Volfova, A., Johnson, K., Peters, R., Koutsenok, I., Heaps, M., & Lososova, A. (2021). New trends in education and training programs in addictions at the higher education and university levels. Adiktologie, 21(4), 201–209; https://doi.org/10.35198/01-2021-004-0005. Přeložil Jiří Bareš.

 

| KAZUISTIKA

Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby

A Methamphetamine User’s Attempt at Natural Recovery without Support from a Professional Addiction Treatment Service. A Case Study

Autor | ČÍŽKOVSKÁ, D.

Citace | ČÍŽKOVSKÁ, D. Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu
o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby.
Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022, 4 (5), 210–217; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0002.

 

| KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek

Prevalence of HPPD Symptoms Among Psychedelic Substance Users

Autor | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V.

Citace | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V. Prevalence příznaků perzistentní poruchy
vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek.
Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (4), 218–223; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0003.

 

| ZPRÁVY Z OBORU

E-terénní práce jako základ aktivního oslovování hazardních hráčů v on-line prostoru

Autor | ŠATÁNKOVÁ, J. D.

 

Spuštění Interaktivní platformy podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování IPREV

Autor | JANDÁČ, T.

 

Vzdělávací modul v oblasti krátkých intervencí v adiktologii pro dětské a dorostové lékaře

Autor | ZBORNÍK, T. S.

 

Prevence: mezi etikou a účinností. Zpráva z konference EUSPR

Autor | HORÁLEK, H.

 

XIX. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování a XIII. ročník Pražského fóra primární prevence

Autor | ŠEJVL, J.

 

Cena adiktologie 2022

Autor | ŠŤASTNÁ, L.

 

Nová publikace Institutu pro kriminologii a sociální prevenci: Vězeňství a drogy v Evropě. Aktuální a budoucí výzvy

| RECENZE

Vztah mezi sponzoringem sportu a spotřebou alkoholu – systematický přehled

Katherine Brown

Autor | BARTÁK, M.