APLP 1/2022

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 1/2022

| EDITORIAL

ILUZE DOBRÉHO SVĚTA

Autor | FIDESOVÁ, H.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu

Registered Nurses’ Attitudes to Alcohol Use Disorder Patients

Autor | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V.

Citace | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V. Postoje středních zdravotnických
pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022;
5(1), 8–14; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0001.

 

Charakteristiky uchazeče o studijní obor adiktologie: srovnání let 2020/2021 a 2021/2022

Characteristics of Applicants for the Addictology Study Programme: Comparison of the 2020/2021 and 2021/2022 Academic Years

Autor | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A.

Citace | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A. Charakteristiky
uchazeče o studijní obor adiktologie: srovnání let 2020/2021 a 2021/2022.
Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 16–25; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0002.

| KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Nikotinové sáčky: nový fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice

Nicotine Pouches: a Novel Phenomenon on the Tobacco and Nicotine Market in the Czech Republic

Autor | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B.

Citace | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B. Nikotinové sáčky: nový
fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice. Adiktol.
prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 26–33; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0003.

 

Online kampaň ke zvyšování povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství

An Online Campaign to Raise Awareness of Health Risks Associated with Tobacco and Nicotine Use during Pregnancy

Autor | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M.

Citace | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M. Online kampaň ke zvyšování
povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství. Adiktol. prevent.
léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 34–38; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0004.

| ZPRÁVY Z OBORU

Protidrogovým koordinátorem se znovu stal Jindřich Vobořil

Mezinárodní odborníci se shodli, které strategie prevence užívání metamfetaminu založené na důkazech jsou považovány za účinné

Autor | Benjamin Petruželka, Miroslav Barták

Analýza dat v praxi – nový předmět v doktorském studiu adiktologie

Autor | Kateřina Lukavská

O nelátkových závislostech (nejen) pro rodiče

Autor | Tomáš Jandáč

Navazující magisterské studium Adiktologie v akademickém školním roce 2022/23

Autor | Jiří Libra

| RECENZE

Prevence škodlivého užívání alkoholu OECD

Autor | Miroslav Barták

Teorie a praxe skupinové psychoterapie – Irvin D. Yalom & Molyn Leszcz

Autor |Tadeáš Samuel Zborník

Když se proroctví nesplní – Leon Festinger et al.

Autor | Tadeáš Samuel Zborník

Město – film Jiřího Diviše

Autor | Dana Syslová

| ROZHOVOR

Jedenáct otázek pro Petra Riesela

Autor | Michaela Malinová

| OSTATNÍ

OBSAH Vol. 4, 2021

INDEX Vol. 4, 2021