Nikotinové sáčky: nový fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice

Publikoval redakce v

Autor | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B.

Citace | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B. Nikotinové sáčky: nový
fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice. Adiktol.
prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 26–33; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0003.

Klíčová slova | Nikotinové sáčky – Nikotin – Závislost – Bezdýmný tabák – Orální tabák

Souhrn | Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku představují nový segment výrobků, které tabákový průmysl uvádí na trh s cílem rozšiřovat své portfolio nikotinových produktů. Jedná se o malé bílé sáčky obsahující celulózová vlákna napuštěná směsí čistého nikotinu s aditivy, sladidly a příchutěmi. Množství obsahu nikotinu v jednom sáčku se pohybuje mezi 2–7 mg, na trhu jsou však dostupné varianty obsahující desítky miligramů na jednu porci. Sáčky jsou aplikovány do úst, kde je nikotin postupně vstřebáván přes bukální sliznici. Dostupná data o prevalenci ukazují, že užívání nikotinových sáčků převládá mezi adolescenty. Reklama a propagace těchto výrobků však využívá prvky, které působí atraktivně také na děti a dospívající (např. barevný design obalů a příchutě). Fenomén nikotinových sáčků je spojen s řadou veřejnozdravotních výzev, např. jak tyto výrobky legislativně regulovat a jak k nim přistupovat v prevenci a strategii protidrogové politiky. Cílem článku je představit ucelený přehled o výskytu užívání nikotinových sáčků, jejich obsahu a složení, vzorcích užívání, strategiích marketingové komunikace a legislativním rámci.

 

Nicotine Pouches: a Novel Phenomenon on the Tobacco and Nicotine Market in the Czech Republic

Author | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B.

Citation | KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B. Nikotinové sáčky:
nový fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice.
Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 26–33; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0003.

Keywords | Nicotine pouches – Nicotine – Addiction – Smokeless tobacco – Oral tobacco

Summary | Tobacco-free nicotine pouches represent a novel product that the tobacco industry has launched to expand its nicotine product portfolio. Small white pouches contain cellulose fibres impregnated with a mixture of pure nicotine with additives, sweeteners, and flavours. The nicotine content per pouch ranges between 2 and 7 mg. However, products containing tens of milligrams in a pouch are also available on the market. The pouches are applied to the mouth, where the nicotine is absorbed gradually through the buccal mucosa. Epidemiological data indicates that nicotine pouches are predominantly used among adolescents. However, these products are marketed and promoted using elements (such as colourful packaging designs and flavours) that appeal to children and teenagers. The phenomenon of nicotine pouches is associated with several public health challenges, including the ways of regulating these products and addressing them in prevention and the drug policy. The aim of this article is to present a comprehensive overview of the use of nicotine pouches, their content, composition, and patterns of use, and the related marketing communication strategies and legislative framework.

Celý článek ke stažení zde: