Užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením

Autor | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K. Citace | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K. Užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1); 32–41; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0003.  Klíčová slova | Tělesné postižení – Užívání návykových látek – Závislostní chování – Dotazníková studie – Získané Číst více…

Rámcování užívání alkoholu v českém tisku v letech 2018–2021

Autor | ANDRESEK, Š. Citace | ANDRESEK, Š. Rámcování užívání alkoholu v českém tisku v letech 2018–2021. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 20–30; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0002.  Klíčová slova | Alkohol – Nastolování agendy – Rámcování – Média – Mediální reprezentace Východiska | Mediální agenda významným způsobem ovlivňuje agendy veřejnou a Číst více…

Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků Nízkoprahových zařízení pro uživatele drog

Autor | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M. Citace | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M. Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků nízkoprahových zařízení pro uživatele drog. Adiktologie prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 10–18; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0001.  Klíčová slova | Syndrom vyhoření – Psychická odolnost – Nízkoprahové služby pro uživatele drog Východiska | Pracovníci nízkoprahových Číst více…

Nové trendy v adiktologických studijních a vzdělávacích programech na vysokoškolské a univerzitní úrovni

Autor | MIOVSKÝ, M., VOLFOVÁ, A., JOHNSON, K., PETERS, R., KOUTSENOK, I., HEAPS, M., LOSOSOVÁ, A. Citace | MIOVSKÝ, M., VOLFOVÁ, A., JOHNSON, K., PETERS, R., KOUTSENOK, I., HEAPS, M., & LOSOSOVÁ, A. Nové trendy v adiktologických studijních a vzdělávacích programech na vysokoškolské a univerzitní úrovni (česky). Adiktologie v preventivní Číst více…

Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu

Autor | CONVOY, K. Citace | CONVOY, K. Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(3), 146–154; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0001. Klíčová slova | Psychologie osobnosti – Cattellův 16faktorový model – Alkohol – Rodina – Trauma Východiska | Problematika nadměrné Číst více…

Online kampaň ke zvyšování povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství

Autor | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M. Citace | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M. Online kampaň ke zvyšování povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 34–38; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0004. Klíčová slova | Tabák – Kouření – Prevence – Veřejné zdraví – Číst více…