APLP 2/2023

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 2/2023

| EDITORIAL

Apolinář slaví 75 let

Autor | MIOVSKÝ, M.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Období od vzniku svépomocných organizací až k otevření samostatného protialkoholního oddělení u Apolináře v roce 1948

From the emergence of self-help organisations to the establishment of Apolinář, an independent alcohol treatment facility, in 1948

Autor | ŠEJVL, J., POPOV, P., MIOVSKÝ, M., MAŠLÁNIOVÁ, M.

Citace | ŠEJVL, J., POPOV, P., MIOVSKÝ, M., MAŠLÁNIOVÁ, M. Prenatální
období specializované institucionalizované léčby závislosti na alkoholu – období
od vzniku svépomocných organizací až k otevření samostatného protialkoholního
oddělení u Apolináře v roce 1948. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (2);
70–78; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-002-0001

| PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

Psychoterapeutické přístupy pro dospívající s online závislostí

Psychotherapeutic Interventions for Adolescents with Online Addictive Behaviour

Autor | VONDRÁČKOVÁ, P., ŠŤASTNÁ, L., JANDÁČ, T., PAVELCOVÁ, Z., UREŠOVÁ, A.

Citace | VONDRÁČKOVÁ, P., ŠŤASTNÁ, L., JANDÁČ, T., PAVELCOVÁ, Z., UREŠOVÁ, A. Psychoterapeutické přístupy pro dospívající s online závislostí. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (2); 80–86; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-002-0002

 

Alkohol není běžná komodita – souhrn třetího vydání

Alcohol: No Ordinary Commodity – a summary of the third Edition

Autor | BABOR, T. F., CASSWELL, S., GRAHAM, K., HUCKLE, T., LIVINGSTON, M., REHM, J., ROOM, R., ROSSOW, I., SORNPAISARN, B.

Citace | BABOR, T. F., CASSWELL, S., GRAHAM, K., HUCKLE, T., LIVINGSTON, M., REHM, J., ROOM, R., ROSSOW, I., SORNPAISARN, B. Alkohol není běžná komodita – souhrn třetího vydání. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023. 6 (2); 90– 103; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-002-0003. [BABOR, T. F., CASSWELL, S., GRAHAM, K., HUCKLE, T., LIVINGSTON, M., REHM, J., ROOM, R., ROSSOW, I., SORNPAISARN, B. Alcohol: No Ordinary Commodity – a summary of the third edition. Addiction. 2022; 117 (12):3024–36. DOI: 10.1111/add.16003.

| ZPRÁVY Z OBORU

Projekt ETHICS startuje v Praze. Zahajovací mítink

Autor | MALINOVÁ, M.

 

Vzdělávání pro lékaře a adiktology – zpráva ze vzdělávacího semináře

Autor | ŠEJVL, J.

 

Základy adiktologie pro gynekology a porodníky: screening a krátké intervence. E-learningový kurz

Autor | ZBORNÍK, T. S.

 

Dobré a stabilní zprávy z ČAA

Autor | VOLFOVÁ, A.

 

Národní linka pro odvykání: od dobrovolníků k chatbotu

Autor | POKORNÁ, V., KULHÁNEK, A., MIKRIUKOV, I.

| RECENZE

Dětství a společnost

Erik Homburger Erikson

Autor | ZBORNÍK, T. S.

 

Vývoj osobnosti

Carl Gustav Jung

Autor | ZBORNÍK, T. S.

| KONFERENCE

KONFERENCE PPRCH

Pilíře národního systému prevence rizikového chování dětí a mládeže v praxi

NOVÁ RADNICE MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY, 16.–17. října 2023