APLP 2/2022

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 2/2022

| EDITORIAL

Arnoštka Maťová, R. I. P

Autor | POPOV, P.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Vzdělávání sociálních pracovníků v adiktologii: analýza studijních programů sociální práce v ČR

Education of Social Workers in Addictology: Analysis of Social Work Study Programmes in the Czech Republic

Autor | GAŽOVÁ, N., LOSOSOVÁ, A.

Citace | GAŽOVÁ, N., LOSOSOVÁ, A. Vzdělávání sociálních pracovníků v adiktologii: analýza studijních programů sociální práce v ČR. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(2), 78–85; doi: 10.35198/APLP/2022-002-0001.

 

Zkušenosti studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s užíváním nikotinových sáčků

Experience of the Use of Nicotine Pouches among the Students of the Faculty of Education of Charles University

Autor | VÁCHOVÁ, A., KULHÁNEK, A.

Citace | VÁCHOVÁ, A., KULHÁNEK, A. Zkušenosti studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s užíváním nikotinových sáčků. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (2), 86–92; doi: 10.35198/APLP/2022-002-0002.

| PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Možnosti uplatnění ergoterapeuta v oboru adiktologie

Opportunities for an Occupational Therapist in the Field of Addictology

Autor | SVĚCENÁ, K., RODOVÁ, Z., VRBSKÁ, V., SLÁDKOVÁ, P., ZAHRADNICKÁ, I., ŤOUPALOVÁ, N., VLASÁKOVÁ, M.

Citace | SVĚCENÁ, K., RODOVÁ, Z., VRBSKÁ, V., SLÁDKOVÁ, P., ZAHRADNICKÁ, I., ŤOUPALOVÁ, N., VLASÁKOVÁ, M. Možnosti uplatnění ergoterapeuta v oboru adiktologie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (2), 94–101; doi: 10.35198/APLP/2022-002-0003.

 

| KAZUISTIKA

Hranice a bezpečí v psychoterapii s psychotickým pacientem užívajícím metamfetamin – případová studie

Boundaries and Safety in Psychotherapy with a Psychotic Patient Using Methamphetamine – a Case Study

Autor | ZBORNÍK, T. S.

Citace | ZBORNÍK, T. S. Hranice a bezpečí v psychoterapii s psychotickým pacientem užívajícím metamfetamin – případová studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (2), 102–109; doi: 10.35198/APLP/2022-002-0004.

 

| ZPRÁVY Z OBORU

Český překlad screeningové metody ASSIST

Autor | ZBORNÍK, T. S.

 

Projekt OD PLIC KE ZDRAVÍ pomáhá předcházet karcinomu plic u kuřáků

Autor | VEČEŘA, M., HÁJKOVÁ, L., KULHÁNEK, A.

 

Přednáška Zsolta Demetrovicse na 1. LF UK: „Zodpovědné hraní: jak snížit škody související s hazardem?“

Autor | MALINOVÁ, M.

 

Přednáška Svetlany Skurtveit na 1. LF UK „Léky na předpis u těhotných žen: Proč je důležité správně aplikovat farmakoepidemiologické metody“

Autor | MALINOVÁ, M.

 

Teorie závislostí – nový předmět v doktorském studiu adiktologie

Autor | RIEGEL, K. G., BARTÁK, M., KALINA, K.

 

Výzkumné designy a metody v adiktologii – nový předmět v doktorském studiu adiktologie

Autor | MRAVČÍK,V., GABRHELÍK, R., ROLOVÁ, G.

 

Research Careers & Conduct – nový předmět v doktorském studiu adiktologie

Autor | BARTÁK, M.

 

In memoriam Tom McGovern, Richard Saitz a Rowdy Yates

Autor | MALINOVÁ, M.

 

Praha připraví novou rovnoměrnou síť adiktologických služeb

Autor | HOFMAN, V.

 

Aktuality z České asociace adiktologů

Autor | JANDAČ, T., VOLFOVÁ, A.

 

Alkoholizmus a drogové závislosti
(Protialkoholický obzor)

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 1–2/2022

| RECENZE

Krize v životě, život v krizi

Radkin Honzák, Vladimíra Novotná

Autor | HEKELOVÁ, Z.