APLP 4/2021

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 4/2021

| EDITORIAL

APOLINÁŘSKÁ VÝROČÍ V ROCE 2021

Autor | POPOV, P.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Screening poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa

Screening for Damage to Executive Functions in Alcohol Users: An Addiction Professional’s Perspective

Autor | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M.

Citace | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M. Screening poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 202–210; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0001.

| KAZUISTIKA

Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika

Using an Existential Approach to Methamphetamine Addiction Management – A Case Study

Autor | ZBORNÍK, T. S.

Citace | ZBORNÍK, T. S. Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 212–218; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0002.

| ZPRÁVY Z OBORU

Čestný doktorát Univerzity Karlovy udělen profesoru Thomasi F. Baborovi

Autor | Michaela Malinová

Padesát let léčby žen závislých na návykových látkách v Lojovicích a Apolináři

Autor | Olga Pecinovská

Tisková konference u příležitosti 50. výročí zahájení léčby závislosti žen

Autor | Michaela Malinová

Setkání adiktologů v roce 2021

Autor | Anna Volfová

Sestra v ambulanci Centra pro závislé na tabáku

Autor | Vladislava Felbrová

Alkohol v těhotenství a při kojení – aktuální kampaň Kliniky adiktologie

Autor | Miroslav Barták, Anna Jarmarová

National Chapter Czech Republic slaví první rok v ISSUP

Autor | Barbora Povýšilová

Rozvoj vědeckých dovedností – nový předmět v doktorském studiu adiktologie

Autor | Michaela Malinová, Adam Kulhánek

Přednáška Thomase F. Babora „Ethics in Publishing and Research in Addiction“ na 1. LF UK

Autor | Michaela Malinová

Kroměřížský kurz hypnózy

Autor | Tadeáš Samuel Zborník

Nový pavilon psychiatrie v Pardubické nemocnici

Autor | Michaela Malinová

XVI. ročník národní adiktologické konference Cena adiktologie 2021

Autor | Jaroslav Šejvl

 

| ROZHOVOR

Osm otázek pro Thomase Babora