Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika

Publikoval redakce v

Autor | ZBORNÍK, T. S.

Citace | ZBORNÍK, T. S. Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 212–218; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0002.

Klíčová slova | Závislost – Pervitin – THC – Terapie – Léčba – Motivace

Souhrn | Narušené vztahy a komunikační vzorce v rodině mohou v časném dospívaní přispívat k rozvoji závislostí. Zhoršující se sociální situace i zhoršující se zdravotní a psychický stav vedl pacientku k vyhledání pomoci. V kazuistice popisuji práci s pacientkou v období rané dospělosti, kdy bylo základem navázání intenzivního proaktivního vztahu a práce s motivací. I přes dlouhodobou léčbu, která změnila vzorec užívaných návykových látek, kdy pacientka dokázala stabilizovat svoji sociální situaci a došlo ke zlepšení fyzického i psychického stavu, se dosažení trvalé abstinence jeví prozatím jako nereálné.

 

Using an Existential Approach to Methamphetamine Addiction Management – A Case Study

Author | ZBORNÍK, T. S.

Citation | ZBORNÍK, T. S. Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 212–218; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0002.

Keywords | Addiction – Methamphetamine – THC – Motivation – Treatment – Therapy

 Summary | A case report of a 19-year-old female patient addicted to intravenous methamphetamine and THC smoking who sought help on her own initiative. The article describes the course of treatment, the methods used, and the social and legal aspects of the recovery process. During the course of treatment in 2016–2021, the pattern of substance use changed, her psychological and physical state improved, and her social situation stabilised. The aim of the case report is to show the patient’s development over the five-year treatment period and to capture a picture of the patient in its full comprehensiveness. The case study covers the development of the personality and treatment of the patient during a five-year period of early adulthood, in which intensive treatment and support from medical and non-medical professionals resulted in the patient’s freedom from stimulant dependence and her stabilisation.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: Kauzistika