Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele: kazuistická práce

Autor | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L. Citace | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L. Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele: kazuistická práce. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 42–50; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0004.  Klíčová slova | Sedativa – Hypnotika – Zneužívání – Závislost – Životní křivka Východiska | V České republice je užívání Číst více…

Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby

Autor | ČÍŽKOVSKÁ, D. Citace | ČÍŽKOVSKÁ, D. Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022, 4 (5), 210–217; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0002. Klíčová slova | Metamfetamin – Přirozené zotavení – Terénní program – Vztahy – Kazuistika Souhrn | Práce se skrze Číst více…

Kognitivně-behaviorální a incentivní terapie při odvykání kouření u pacientky v protialkoholní léčbě: kazuistika

Autor | AONSO DIEGO, G., KULHÁNEK, A. Citace | | AONSO DIEGO, G., KULHÁNEK, A. Kognitivně-behaviorální a incentivní terapie při odvykání kouření u pacientky v protialkoholní léčbě: kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 166–171; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0003. Klíčová slova | Odvykání kouření – Kognitivně-behaviorální terapie – Incentivní terapie – Závislost Číst více…

Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika

Autor | ZBORNÍK, T. S. Citace | ZBORNÍK, T. S. Využití existenciálně orientovaného přístupu při zvládání závislosti na metamfetaminu – kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 212–218; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0002. Klíčová slova | Závislost – Pervitin – THC – Terapie – Léčba – Motivace Souhrn | Narušené vztahy a komunikační vzorce Číst více…

Program komplexní péče pro pacienty s komorbiditou závislosti: model multioborové ambulantní péče pro injekční uživatele návykových látek, Remedis Praha

Autor | FRNOCH MAJEROVÁ, J., VAVRINČÍKOVÁ, L., KREKULOVÁ, L. Citace | FRNOCH MAJEROVÁ, J., VAVRINČÍKOVÁ, L., KREKULOVÁ, L. Program komplexní péče pro pacienty s komorbiditou závislosti: model multioborové ambulantní péče pro injekční uživatele návykových látek, Remedis Praha. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 102–110; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0006. Klíčová slova | Číst více…

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel aneb Konec dobrý, všechno dobré?

Autor | MINAŘÍK, J., FIDESOVÁ, H. Citace | MINAŘÍK, J., FIDESOVÁ, H. Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel aneb Konec dobrý, všechno dobré? Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 96–101; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0005. Klíčová slova | Návyková látka – Závislost na návykových látkách – Zdravotní způsobilost k řízení motorových Číst více…

Chronická bolest a drogová závislost

KAZUISTIKA Vondráčková, D. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a ÚVN, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Ambulance pro léčbu bolesti Citace | Vondráčková, D. (2019). Chronická bolest a drogová závislost. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 188–192. Klíčová slova | Drogová závislost – Léčení chronické bolesti

Ergoterapeut v adiktologii – Kazuistická studie

KAZUISTIKA Svěcená, K. ¹ ³, Rodová, Z. ² ¹Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie ²Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika rehabilitačního lékařství ³Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií Citace | Svěcená, K., Rodová, Z. (2019). Ergoterapeut Číst více…