APLP 4/2019

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 4/2019

| EDITORIAL

ČESKÁ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ, BRZY I TĚCH KLINICKÝCH

Autor | Anna Volfová

 

| PŮVODNÍ PRÁCE

Alkohol a Bible

Alcohol and the Bible

Autor | Šejvl, J., Linhartová, H., Kalina, K.
Citace | Šejvl, J., Linhartová, H., Kalina, K. (2019). Alkohol a Bible. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, (2), 232–242.

 

Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách

Withdrawal of Driving Licences in Patients in Substance Abuse Treatment

Autor | Svěcená, K., Olšanská, Ž., Sládková, P.
Citace | Svěcená, K., Olšanská, Ž., Sládková, P. (2019). Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 244–251.

| KAZUISTIKY

Série kazuistik adolescentních pacientů v procesu detoxifikace

Case Series of Adolescent Patients in a Detoxification Process

Autor | Nováková, D., Kulhánek, A.
Citace | Nováková, D., Kulhánek, A. (2019). Série kazuistik adolescentních pacientů v procesu detoxifikace. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 252–258.

| ZPRÁVY

ADIKTOLOGICKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

| ZPRÁVY Z OBORU

Odborná sekce pro výkon profese adiktologa (OSPA) diskutovala v Trutnově o výkonech, vzdělávání i přípravě budoucích adiktologů

Autor | Amalie Lososová, Anna Volfová

3. evropské Chemsex fórum v Paříži

Autor | Xenie Uholyeva

Komparativní analýza nástrojů financování adiktologických služeb

Autor | Renáta Remešová, Lucie Svobodová, Michaela Valentová

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

ČESKÁ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ

 

SPOLEČNOST PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP

 

STATUT ETICKÉHO KOLEGIA SPOLEČNOSTI PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

 

JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉHO KOLEGIA SPOLEČNOSTI PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

| KONFERENCE

NÁRODNÍ ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE 2019

Autor | Šejvl, J.