APLP 3/2022

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 3/2022

| EDITORIAL

Doktorské studium v oboru adiktologie

Autor | GABRHELÍK, R.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu

The Relationship between Selected Traits from Cattell’s 16 Personality Factor Model, Family Factors, and the Rates of Alcohol Consumption

Autor | CONVOY, K.

Citace | CONVOY, K. Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(3), 146–154; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0001.

 

| PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí
u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie

Cognitive Deficit and Computerized Training of Cognitive Functions in Patients Diagnosed with Anorexia Nervosa: a Review

Autor | FRECCERO, CH., , PREISS, M., HARSA, P.

Citace |  FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P. Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 156–165; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0002.

 

| KAZUISTIKA

Kognitivně-behaviorální a incentivní terapie při odvykání kouření u pacientky v protialkoholní léčbě: kazuistika

Cognitive-Behavioral Treatment and Contingency Management for Smoking Cessation in Alcohol Use Treatment Patient: a Case Report

Autor | AONSO DIEGO, G., KULHÁNEK, A.

Citace | AONSO DIEGO, G., KULHÁNEK, A. Kognitivně-behaviorální a incentivní terapie při odvykání kouření u pacientky v protialkoholní léčbě: kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 166–171; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0003.

 

| KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Psychiatrická komorbidita v souvislosti s užíváním návykových látek u klientů využívajících služby Komunitního týmu pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú.

Psychiatric comorbidity in connection with the use of addictive substances in clients using the services of the Community Team for Prague 3 and 7, Fokus Praha, z.ú.

Autor | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V.

Citace | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V. Psychiatrická komorbidita v souvislosti
s užíváním návykových látek u klientů využívajících služby Komunitního týmu
pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3),
172–176; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0004.

 

| ZPRÁVY Z OBORU

Aktuality z České asociace adiktologů

Autor | VOLFOVÁ, A.

 

Kvalita vzdělávacích modulů: zpráva z konference ISSUP, Abu Dhabí

Autor | HORÁLEK, H.

 

Přednáška Renee Bittoun na 1. LF UK: Nikotin v adiktologii

Autor | MALINOVÁ, M.

 

Přednáška Davida Foxcrofta na 1. LF UK: Zkoumání dopadu hry Good Behavior Game na výsledky související se zdravím a vzděláváním u dětí

Autor | MALINOVÁ, M.

 

Vzpomínka na Petra Riesela

Autor | NEVŠÍMAL, P.

 

Vzpomínka na Petra Jeřábka

Autor | ŠMOLDASOVÁ, J.

| RECENZE

Epidemie virové hepatitidy C v rizikových populacích

Laura Krekulová

Autor | MRAVČÍK, V.