APLP 2/2021

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 2/2021

| EDITORIAL

SANANIM JAKO PŘÍBĚH VYTVÁŘENÍ ODBORNÉ KULTURY

| PŮVODNÍ PRÁCE

Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů

The Role of Modern Technologies and the Internet in Preschool Children: the Risks of their Use from the Parents’ Perspective

Autor | ROKOSOVÁ, K., VACEK, J., ŠŤASTNÁ, L.

Citace | ROKOSOVÁ, K., VACEK, J., ŠŤASTNÁ, L. Role moderních technologií
a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů.
Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(2), 60–69; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0001.

 

Užívání návykových látek ve starších věkových skupinách: dotazníkový průzkum v domovech se zvláštním režimem pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí

Substance Use in Older Age Groups: a Questionnaire Survey in Residential Social Care Centres with a Special Regime for Persons with Substance use Disorders or at Risk of Substance Use Disorders

Autor | ČERNÍKOVÁ T., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V.

Citace | ČERNÍKOVÁ, T., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V. Užívání návykových látek ve starších věkových skupinách: dotazníkový průzkum v domovech se zvláštním režimem pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí. Adiktol. prevent. léčeb. praxi.
2021; 4(2), 70–77; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0002.

| PŘEHLEDOVÉ PRÁCE

Aktuality v diagnostice a léčbě chronické virové hepatitidy C v klinické praxi

The Latest Developments in Diagnosing and Treating Chronic Viral Hepatitis C in Clinical Practice

Autor | KREKULOVÁ, L.

Citace | KREKULOVÁ, L. Aktuality v diagnostice a léčbě chronické virové hepatitidy C v klinické praxi. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 78–85; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0003.

 

Kontrolovaná konzumace alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu

Kontrolovaná konzumace alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu

Autor | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M.

Citace | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M. Kontrolovaná konzumace
alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu. Adiktol. prevent.
léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 86–94; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0004.

| KAZUISTIKA

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel aneb Konec dobrý, všechno dobré?

Assessment of Medical Fitness to Drive, or All’s Well That Ends Well?

Autor | MINAŘÍK, J., FIDESOVÁ, H.
Citace | MINAŘÍK, J., FIDESOVÁ, H. Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel aneb Konec dobrý, všechno dobré? Adiktol. prevent. léčeb.
praxi. 2021; 4 (2), 96–101; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0005.

 

Program komplexní péče pro pacienty s komorbiditou závislosti: model multioborové ambulantní péče pro injekční uživatele návykových látek, Remedis Praha

A Comprehensive Care Programme for Patients with Addiction Comorbidity: a Model of Care for People who Inject Drugs, Remedis Prague

Autor | FRNOCH MAJEROVÁ, J., VAVRINČÍKOVÁ, L., KREKULOVÁ, L.
Citace | FRNOCH MAJEROVÁ, J., VAVRINČÍKOVÁ, L., KREKULOVÁ, L. Program komplexní péče pro pacienty s komorbiditou závislosti: model multioborové ambulantní péče pro injekční uživatele návykových látek, Remedis Praha. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 102–110; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0006.

| RECENZE

Dospělé děti alkoholiků (Janet Geringer Woititz)

Autor | Tomáš Jandáč

| ZPRÁVY Z OBORU

Harm reduction při chemsexu: nové materiály pro uživatele

Autor | Xenie Uholyeva

Kampaň na sociálních sítích pozvala studenty do světa špičkové vědy, která nezná hranic

Autor | Adam Kulhánek, Miroslav Slíž

Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu ve věci krádeží v době koronavirové pandemie

Autor | Hana Fidesová

Rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení zmocnění vlády
v trestním zákoníku ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

Autor | Hana Fidesová

Ze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

Autor | Kamil Kalina

Zpráva ze setkání Odborné sekce pro výkon profese adiktologa (OSPA ČAA)

Autor | Amalie Lososová, Anna Volfová

Další z odborných webinářů ISSUP proběhl na téma „Role výživy v léčbě závislostí“

Autor | Anna Volfová

Studenti adiktologie pomáhají na odděleních pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19

Autor | Amalie Lososová, Anna Volfová

A. N. O. – Asociace nestátních organizací. Z provizoria do nové reality: Uvidím úsměv za rouškou?

Autor | Michaela Káňová, Helena Rampachová

Posílení duševního zdraví dětí a dospívajících

Autor | Jaroslav Šejvl

XVIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování (PPRCh) 2021 a XII. ročník Pražského fóra primární prevence

Autor | Jaroslav Šejvl

JIŘÍ HELLER

Autor | Olga Pecinovská