APLP 3/2020

ADIKTOLOGIE V PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PRAXI 3/2020

| EDITORIAL

O umírání a smrti

Citace | ŠEJVL, Jaroslav. O umírání a smrti. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 135.

| PŮVODNÍ PRÁCE

Smrt uživatele návykových látek jako specifická zátěž pro pracovníky adiktologických služeb

A Substance User’s Death as a Specific Burden for Workers in Addictological Services

Autor | Špatenková, N.
Citace | ŠPATENKOVÁ, N. Smrt uživatele návykových látek jako specifická
zátěž pro pracovníky adiktologických služeb. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020;
3(3), 136–142.

 

Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí

The Importance of the Guilt and Shame Felt by Women in Treatment for Substance Abuse Problems while Raising Children

Autor | Kubištová, N., Jandáč, T.
Citace | KUBIŠTOVÁ, N., JANDÁČ, T. Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí
u klientek léčících se ze závislostí. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 144–149.

 

Význam a role České asociace adiktologů v oboru adiktologie

The Importance and Role of the Czech Association of Addictologists in the Field of Addictology

Autor | Lososová, A., Volfová, A., Fidesová, H., Miovský, M.
Citace | LOSOSOVÁ, A., VOLFOVÁ, A., FIDESOVÁ, H. MIOVSKÝ, M. Význam
a role České asociace adiktologů v oboru adiktologie. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 150–158.

 

| PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

Možnosti postupu při umírání, úmrtí, zajištění a vypravení pohřbu a jeho nákladů u klienta adiktologických služeb

Possibilities of Proceeding in the Event of Dying, Death, Arranging and Sending a Funeral and its Costs for a Client of Addictology Services

Autor | Šejvl, J.
Citace | ŠEJVL, Jaroslav. Možnosti postupu při umírání, úmrtí, zajištění a vypravení pohřbu a jeho nákladů u klienta adiktologických služeb. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 160–171.

 

| ZPRÁVY

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

| DISKUSE

Užívání alkoholu a demence v denním a akademickém tisku

Autor | Miroslav Barták


 

| ZPRÁVY Z OBORU

Umírání a smrt klientů adiktologických neziskových služeb

Autor | Daniel Randák

| ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

A.N.O. – ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ

Autor | Josef Radimecký

 

| RECENZE

Duševní zdraví a životní styl

Autor | Mgr. Kateřina Zachová

International Handobook of Health Literacy: Research, practice and policy across the lifespan

Autor | Miroslav Barták