Připravujeme

APLP 4/2019


EDITORIAL

Česká asociace adiktologů, brzy i těch klinických

VOLFOVÁ, A.

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Alkohol a Bible

Alcohol and the Bible

ŠEJVL, J., LINHARTOVÁ, H., KALINA, K.

 

Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách

Withdrawal of Driving Licences in Patients in Substance Abuse Treatment

SVĚCENÁ, K., OLŠANSKÁ, Ž., SLÁDKOVÁ, P.

 

KAZUISTIKA

Série kazuistik adolescentních pacientů v procesu detoxifikace

Case Series of Adolescent Patients in a Detoxification Process

NOVÁKOVÁ, D., KULHÁNEK, A.

 

ZPRÁVY Z OBORU

Odborná sekce pro výkon profese adiktologa (OSPA) diskutovala v Trutnově o výkonech, vzdělávání i přípravě budoucích adiktologů

LOSOSOVÁ, A., VOLFOVÁ, A.

3. evropské Chemsex fórum v Paříži, 14.–16. listopadu 2019

UHOLYEVA, X.

 

Komparativní analýza nástrojů financování adiktologických služeb

REMEŠOVÁ, R., SVOBODOVÁ, L., VALENTOVÁ, M.

 

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

 

ASOCIACE ADIKTOLOGŮ

Mimořádná volební členská schůze České asociace adiktologů

VOLFOVÁ, A.

 

SPOLEČNOST PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP

Etické kolegium SNN ČLS JEP – Etický kodex pracovníků v adiktologii – Statut Etického kolegia SNN ČLS JEP – jednací řád Etického kolegia SNN ČLS JEP

FIDESOVÁ, H.

 

ZPRÁVY