Připravujeme

APLP 1/2019_Obsah / Contents


EDITORIAL

Věda a praxe – nerozluční (ne)přátelé?

FIDESOVÁ, H.

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Kouření tabáku u vězněných osob

Tobacco Smoking among Prisoners

URBANOVÁ, P., MRAVČÍK, V.

 

Formativní evaluace školského programu specifické tabákové prevence „Típni to I“

Formative Evaluation of “Típni to”, a School-based Smoking Prevention Programme

VANEK, M., PAVLAS MARTANOVÁ, V., KULHÁNEK, A.

 

Užívání alkoholu mezi vysokoškolskými studenty tělovýchovy a sportu

Alcohol Use among University Students of Physical Education and Sport

VAŘEKOVÁ, Z., MRAVČÍK, V.

 

Prevence rizikového chování ve školách v České republice za školní rok 2017/18: Údaje evidované Systémem evidence preventivních aktivit

School-based Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic in the 2017/18 Academic Year: Data Reported to the Registry of Prevention Activities

VACEK, J., GABRHELÍK, R., ROKOSOVÁ, K., PETRENKO, R., MYŠKOVÁ, L.

 

Rodičovská kontrola a vřelost ve vztahu k pití alkoholu dětmi

Parental Control and Warmth in Relation to Children’s Alcohol Use

JANDÁČ, T., RICHTEROVÁ, L., GABRHELÍK, R., ŠŤASTNÁ, L.

 

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Transformace primární prevence – vzdělávání pedagogů jako jedna z cest primární prevence

Transformation of Prevention – Training Education Professionals as a Prevention Strategy

FIALOVÁ, H.

 

ZPRÁVY Z OBORU

Studijní návštěva delegace z Filipín v ČR

FIALOVÁ, H.

 

Klinika adiktologie na konferenci v Nairobi

MIOVSKÝ, M., VONDROVÁ, A., PAVLOVSKÁ, A.

Analýza informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách

ŠALAMOUN, J., ROUBALOVÁ, A., VALENTOVÁ, M.

 

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

A.N.O. – ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ

Nechceme dotace!

RAMPACHOVÁ, H.

 

Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

FIDESOVÁ, H.

 

CELOROČNÍ OBSAH 2018

INDEX 2018