Připravujeme

APLP 2/2019


PŮVODNÍ PRÁCE

Případová studie Červeného Dvora – část druhá (1971 až 2016)

Šejvl, J., Debnar, A.

 

KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Skrínink a krátká intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost

Kabíček, P., Vacek, J., Csémy, L.

 

KAZUISTIKA

Delirium tremens jako komplikace odvykacího stavu pacientky závislé na alkoholu

Mašlániová, M., Minařík, J., Šatný, M.

 

ZPRÁVY Z OBORU

Další setkání Odborné sekce pro výkon profese adiktologa (OSPA) hostila organizace Remedis v Praze

Pavlovská, A.

 

Adiktologická ambulance v sociálně vyloučené lokalitě v Brně dostala cenu Kiron

Věchetová, S.

 

Analýza systémového rámce protidrogové politiky

Valentová, M.

 

Národní adiktologická konference Cena adiktologie 2018

Šejvl, J.

 

KNIŽNÍ RECENZE

Kristýna Krahulcová a kolektiv: Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení

Zachová, K.