Klinika adiktologie na konferenci v Nairobi

Publikoval redakce v

ZPRÁVY Z OBORU

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.,

Mgr. Anna Vondrová,

Mgr. Amalie Pavlovská, Ph.D.

O konferenci

Ve dnech 10.–14. prosince 2018 se zástupci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Mgr. Anna Vondrová a Mgr. Amalie Pavlovská, Ph.D., zúčastnili první mezinárodní konference na téma snižování poptávky po drogách v Africe. Konference se konala v Kenyatta International Convention Centre v hlavním městě Keni, Nairobi, pod záštitou africké organizace NACADA (National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse) a ISSUP (International Society of Substance Use Professionals).

Program konference byl bohatý a pestrý, od samotných příspěvků přednášejících přes specializované tréninky v tématech práce s klienty či snižování poptávky, po zapojení místních spolků mládeže, které se aktivně podílejí na změně situace v oblasti užívání návykových látek v Africe. Dva dny byly věnovány meetingu ICUDDR (International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction), jehož je Karlova univerzita členem a evropským koordinačním centrem univerzit vzdělávajících v adiktologii.

Měli jsme možnost představit náš pražský model vzdělávání v  adiktologii, který je ve světě stále unikátní svým záběrem (od bakalářského po doktorské studium) a možnostmi uplatnění díky generičnosti absolventů, nicméně prezentace afrických univerzit (zejména University of South Africa, Stellenbosch University a Kenyatta University) nám mohou směle konkurovat. Potvrzuje se, že vývoj v oboru i vzdělávání v adiktologii běží plynule, že v různých částech světa vznikají nezávisle na sobě kvalitní programy fungující desítky let a  že všechny staví na podobných evidence-based principech. Otevírá se zde široký prostor pro výměnu informací a  spolupráci, jejíž navazování je přirozeným procesem a  jedním z účelů podobných akcí.

Konferenční prostory Kenyatta International Convention Centre

Konferenční prostory Kenyatta International Convention Centre

 

V rámci konference zazněla řada zajímavých a inspirativních přednášek, mezi nimi například reflexe dostupnosti následné péče z pohledu abstinujícího uživatele alkoholu, zkušenosti s prací s uživateli návykových látek z  oblasti vězeňství, využití mindfulness praktik při práci s klienty, zapojení komunity do péče o uživatele drog, témata z oblastí primární prevence, léčby i harm reduction.

Aktivní příspěvky

V rámci konferenčního týdne zajišťovali pracovníci Kliniky adiktologie několik programů.

Aktivní příspěvky:

– The Universal Prevention Curricula (UPC) Implementation into the Prague Model of Addiction Studies: Process Evaluation Study (M. Miovský)

– Do the Addiction Specialists Have Sufficient Job Opportunities? A Case Study of the Czech Addictologists´ Employability (A. Pavlovská)

– The Importance of Learning Outcomes: How Can University Study Programs Understand Each Other (A. Vondrová)

– Ensuring Fidelity to Evidence-Based Treatment of Substance Use Disorders (M. Miovský)

Master Class na téma: Initiating a new program on drug demand reduction, identifying champions, engaging students and other factors critical in new program development (M. Miovský, A. Vondrová, A. Pavlovská). V tomto bloku jsme představili konkrétní aspekty studijního programu adiktologie, implementaci Universal Prevention and Treatment Curricula, ale také Českou asociaci adiktologů a Českou asociaci studentů adiktologie.

Zájemci si mohou záznam ze setkání univerzit a Master Class zdarma poslechnout na YouTube (ICUDDR Track of ISSUP Annual Meeting in Nairobi Kenya 12/11/18).

Volný čas a kultura

Pro všechny z nás byla konference první příležitostí navštívit Afriku, a proto v naší cestě nesmělo chybět ani poznávání místní kultury, chutí, lidí a přírody. Navštívili jsme Nairobi National Park s  volně žijícími nosorožci, žirafami, zebrami či krokodýly, sloní sirotčinec pro mláďata, která přišla o  matku, žirafí centrum či kulturní centrum Bomas, kde je možné zhlédnout tradiční taneční vystoupení. Nechyběla ani zkušenost s vábením na místní masajské trhy, které hýří barvami, a kde nezkušení turisté utratí neplánované množství peněz. A jako červená nit se celým týdnem táhla setkání s místními lidmi, které jsme míjeli na ulicích, s nimiž jsme byli v kontaktu při aktivitách, a především s těmi, kteří se účastnili konference.

Více informací o  ISSUP najdete na www.issup.net, asociace je otevřena všem profesionálům v adiktologii bez poplatku a nabízí řadu materiálů a informací. Informace o ICUDDR jsou k dispozici na webových stránkách www.icuddr.com.

Zástupci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze na konferenci v Nairobi. Zleva Amalie Pavlovská, Michal Miovský, Anna Vondrová

Sloní sirotčinec

Profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie, představuje časopis Adiktologie