SPOLEČNOST PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP

Publikoval redakce v

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.,

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE SNN ČLS JEP

Volební komise ustanovená dne 5. září 2018 na schůzi výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (dále jen „SNN“) v souladu se stanovami a volebním řádem SNN vyhlásila dne 30. listopadu 2018 volby do výboru a revizní komise. Tříčlennou volební komisi pro volby do SNN 2019 tvoří Mgr. Hana Fidesová, Ph.D., předsedkyně, a členové MUDr. Vladimír Kmoch a MUDr. Dušan Randák.

Registrace kandidátů do orgánů SNN proběhla v souladu s vyhlášením do 31. prosince 2018, všichni registrovaní kandidáti zaslali ve lhůtě do 31. ledna 2019 své písemné souhlasy s kandidaturou.

Volební kampaň probíhá od 1. února 2019 do 27. března 2019 prostřednictvím volební sekce webových stránek SNN.

Do orgánů SNN pro volby v roce 2019 se ve vyhlášeném termínu registrovali níže uvedení kandidáti.

Do výboru SNN ČLS JEP na volební období 2019–2022 kandidují:

MUDr. Jiří Dolák

MUDr. Jiří Dvořáček

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

MUDr. Andrea Miklovičová

MUDr. Jakub Minařík

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

MUDr. Petr Popov, MHA

MUDr. Adéla Stoklasová

Do revizní komise SNN ČLS JEP na volební období 2019–2022 kandidují:

MUDr. David Adameček

MUDr. Petr Nevšímal

PeadDr. Martina Richterová Těmínová

Informace pro voliče

Zvolený výbor bude mít devět členů, revizní komise bude tříčlenná.

Volby proběhnou korespondenčně. Volební právo mají řádní členové SNN.

Volební lístky s volebními obálkami budou členům SNN rozeslány do 31. března 2019.

Vyplněné volební lístky musí být doručeny nejpozději do 30. dubna 2019 do sekretariátu ČLS JEP na adresu: Sekretariát ČLS JEP, z.s. , Sokolská 490/31, 120 26 Praha 2.

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků voleb proběhne ihned po jejich zjištění, nejpozději do 14. května 2019. Výsledky budou sděleny výboru SNN a zveřejněny na webových stránkách SNN.

Podrobná pravidla voleb jsou obsažena ve Volebním řádu SNN. Veškeré informace o volbách jsou k dispozici na volební webové stránce SNN: https://snncls.cz/volby-snn-2019/

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.,
předsedkyně volební komise
Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
E-mail: hana.fidesova@lf1.cuni.cz
Zpracováno a odesláno redakci: 4. února 2019