Diagnostický rozhovor k posuzování možného výskytu ADHD u dospělých, DIVA-5

Publikoval redakce v

Autor | Šťastná, L.
Citace |  ŠŤASTNÁ, L. Diagnostický rozhovor k posuzování možného výskytu ADHD u dospělých, DIVA-5. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(1), 28–32; doi: 10.35198/APLP/2021-001-0003.

Klíčová slova | ADHD – DIVA – Diagnostika – Rozhovor – DSM-5

Souhrn | V loňském roce se po několikaleté spolupráci podařilo dokončit a publikovat českou verzi „Diagnostického rozhovoru k posuzování možného výskytu ADHD u dospělých“ (DIVA-5) (1). Český překlad a adaptaci nástroje DIVA-5 realizoval tým Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze (www.adiktologie.cz) v rámci programu Progres Q06 na podporu rozvoje psychologických věd. Na adaptaci nástroje DIVA-5 do českého jazyka se podíleli Lenka Šťastná a Michal Miovský, přeložil Jiří Bareš. DIVA-5 je založena na kritériích diagnostické klasifikace DSM-5 a je prvním nizozemským strukturovaným rozhovorem o ADHD u dospělých. Interview DIVA, které vyvinuli J. J. S. Kooij a M. H. Francken (2), navazuje na předchozí Semistrukturované interview o ADHD u dospělých.

Diagnostic Interview for ADHD in Adults, DIVA-5

 

Author | Šťastná, L.
Citation |  ŠŤASTNÁ, L. Diagnostický rozhovor k posuzování možného výskytu ADHD u dospělých, DIVA-5. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(1), 28–32; doi: 10.35198/APLP/2021-001-0003.

Keywords | ADHD – DIVA – Diagnostic Process – Interview – DSM-5

Following several years of collaboration, the Czech version of the “Diagnostic Interview for ADHD in Adults” (DIVA-5) (1) has been completed and published. The Czech translation and adaptation of DIVA-5 was carried out by a team from the Department of Addictology of the 1st Faculty of Medicine of Charles University and the General University Hospital in Prague (www.adiktologie.cz) as part of the Progres Q06 programme aimed at supporting the development of psychological sciences. The Czech adaptation of DIVA-5 was conducted by Lenka Šťastná and Michal Miovský, and the translation was performed by Jiří Bareš. Based on the DSM-5 diagnostic criteria, DIVA-5 is the first Dutch structured interview for ADHD in adults. The DIVA Interview, developed by J. J. S. Kooij and M. H. Francken (2), follows up on the previous semistructured interview to assess ADHD  in adults.

Celý článek ke stažení zde: