Infekční komplikace injekčního užívání drog

Publikoval redakce v

Autor | KREKULOVÁ, L.
Citace | KREKULOVÁ, L. Infekční komplikace injekčního užívání drog. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 158–167; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0003.

Klíčová slova | Osoby injekčně aplikující drogy (PWID, people who inject drugs) – Infekční komplikace – Injekční aplikace návykových látek – Multioborová spolupráce

Souhrn | Užívání návykových psychoaktivních látek má závažné psychické, sociální, ekonomické a zdravotní důsledky. Zejména při injekční aplikaci jsou časté zdravotní komplikace včetně infekcí. Naší snahou je upozornit na tato onemocnění, jejich manifestaci a diferenciální diagnostiku. Probrány jsou infekce jednotlivých orgánových systémů: dýchacích cest, kůže, pohlavní choroby a další. S ohledem na odborné zaměření časopisu a předpokládané spektrum čtenářů akcentujeme zejména rozpoznání těchto stavů, nikoliv jejich léčbu. Pro zlepšení situace pacientů z řad osob injekčně aplikujících drogy (PWID) je důležitý zejména adekvátní přístup, pochopení jejich obtíží v celém spektru a usnadnění další komunikace se zdravotníky a lékaři – specialisty při multioborovém řešení přidružených somatických nemocí.

 

Infectious Complications of Injecting Drug Administration

Author | KREKULOVÁ, L.

Citation | KREKULOVÁ, L. Infekční komplikace injekčního užívání drog. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 158–167; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0003.

KeywordsPeople who inject drugs (PWID) – HCV (Hepatitis C virus) – Chronic viral hepatitis C (VHC) – Interdisciplinary cooperation – Addictology

 Summary | Any addiction has serious social, economic, and health consequences. Injecting administration, in particular, is closely associated with health, namely infectious, complications. Attention is drawn to the spectrum of diseases, their different manifestations, and the pitfalls of correct diagnosis among PWID. Infections of particular systems, such as skin and soft tissue, the respiratory system, and sexually transmitted diseases, etc. are discussed. In view of the focus of the journal and its readers, we highlighted the diagnostic aspects of the medical complications rather than their treatment. To improve the situation of PWID, an appropriate approach and understanding of the complex nature of their problem is crucial, as well as the assistance in their communication with healthcare professionals when solving this multidisciplinary issue.

Celý článek ke stažení zde: