Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie

Autor | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P. Citace | | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P. Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 156–165; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0002. Klíčová slova | Kognitivní trénink – Poruchy příjmu potravy Číst více…

Jak interpretovat administrativní data a indikátory v adiktologii?

Autor | PETRUŽELKA, B. Citace | PETRUŽELKA, B. Jak interpretovat administrativní data a indikátory v adiktologii? Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 168–175; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0004. Klíčová slova | Administrativní data – Indikátory – Monitoring – Interpretace dat – Teorie – Závislost Souhrn | Administrativní data a na nich založené Číst více…

Infekční komplikace injekčního užívání drog

Autor | KREKULOVÁ, L. Citace | KREKULOVÁ, L. Infekční komplikace injekčního užívání drog. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 158–167; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0003. Klíčová slova | Osoby injekčně aplikující drogy (PWID, people who inject drugs) – Infekční komplikace – Injekční aplikace návykových látek – Multioborová spolupráce Souhrn | Užívání návykových Číst více…

Kontrolovaná konzumace alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu

Autor | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M. Citace | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M. Kontrolovaná konzumace alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0004. Klíčová slova | Alkohol – Škodlivá a riziková konzumace alkoholu – Závislost – Nonabstinentní přístupy k prevenci a Číst více…

Aktuality v diagnostice a léčbě chronické virové hepatitidy C v klinické praxi

Autor | KREKULOVÁ, L. Citace | KREKULOVÁ, L. Aktuality v diagnostice a léčbě chronické virové hepatitidy C v klinické praxi. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 78–85; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0003. Klíčová slova | Lidé injekčně užívající drogy (PWID – people who inject drugs) – HCV (virus hepatitidy C) – Virová hepatitida Číst více…

Hepatitida C v těhotenství

Autor | Fraňková, S. Citace | FRAŇKOVÁ, Soňa. Hepatitida C v těhotenství. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2), 100–105. Klíčová slova | HCV infekce – Těhotenství – Léčba – Screening Souhrn | HCV infekce je v západních zemích jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater, většina infikovaných osob o svém Číst více…

Rizikové užívanie alkoholu medzi mladistvými v kontexte verejnej politiky

Autor | BEDNÁROVÁ, J. Citace | Bednárová, J. (2019). Rizikové užívanie alkoholu medzi mladistvými v kontexte verejnej politiky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 170–178. Klíčová slova | Rizikové užívanie alkoholu – Mladiství – Mediálna analýza Východiská ǀ V posledných rokoch sa zvyšuje prevalencia rizikového užívania alkoholu medzi mladistvými. Správanie a konanie Číst více…

Školská zařízení a adiktologická problematika

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4-Hodkovičky Citace | Toman, J. (2018). Školská zařízení a adiktologická problematika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(4), 246–253. Klíčová slova | Školská zařízení – Obligatorní (institucionální) náhradní péče – Rizikové chování – Adiktologická komorbidita u dětí a mládeže – Stávající programy zaměřené Číst více…