Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie

Autor | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P. Citace | | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P. Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 156–165; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0002. Klíčová slova | Kognitivní trénink – Poruchy příjmu potravy Číst více…

Jak interpretovat administrativní data a indikátory v adiktologii?

Autor | PETRUŽELKA, B. Citace | PETRUŽELKA, B. Jak interpretovat administrativní data a indikátory v adiktologii? Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 168–175; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0004. Klíčová slova | Administrativní data – Indikátory – Monitoring – Interpretace dat – Teorie – Závislost Souhrn | Administrativní data a na nich založené Číst více…

Infekční komplikace injekčního užívání drog

Autor | KREKULOVÁ, L. Citace | KREKULOVÁ, L. Infekční komplikace injekčního užívání drog. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 158–167; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0003. Klíčová slova | Osoby injekčně aplikující drogy (PWID, people who inject drugs) – Infekční komplikace – Injekční aplikace návykových látek – Multioborová spolupráce Souhrn | Užívání návykových Číst více…

Kontrolovaná konzumace alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu

Autor | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M. Citace | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M. Kontrolovaná konzumace alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0004. Klíčová slova | Alkohol – Škodlivá a riziková konzumace alkoholu – Závislost – Nonabstinentní přístupy k prevenci a Číst více…