Právní možnosti testování žáků a studentů při důvodném podezření na ovlivnění návykovou látkou ve škole a školském prostředí

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Šejvl, J. Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze Citace | Šejvl, J. (2018). Právní možnosti testování žáků a studentů při důvodném podezření na ovlivnění návykovou látkou ve škole a školském prostředí. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(2), 86–92. Klíčová slova | Návyková látka – Testování – Škola – Školské Číst více…