SNN ČLS JEP Výsledky voleb do výboru a revizní komise SNN ČLS JEP v roce 2019 na volební období 2019–2022

Publikoval redakce v

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

Výsledky voleb do výboru a revizní komise SNN ČLS JEP v roce 2019 na volební období 2019 – 2022

Do výboru SNN ČLS JEP byli zvoleni tito kandidáti uvedeným počtem hlasů:
MUDr. Jiří Dolák 27
MUDr. Jiří Dvořáček 32
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. 28
MUDr. Andrea Miklovičová 29
MUDr. Jakub Minařík 33
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 33
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 35
MUDr. Petr Popov, MHA 38
MUDr. Adéla Stoklasová 28

Do revizní komise SNN ČLS JEP byli zvoleni tito kandidáti uvedeným počtem hlasů:
MUDr. David Adameček 37
MUDr. Petr Nevšímal 36
PaedDr. Martina Richterová Těmínová 31

doplněno 21. 6. 2019

Volební komise se sešla dne 7. května 2019, aby vyhodnotila výsledky voleb.
Celkem bylo rozesláno řádným členům společnosti 130 volebních lístků do každého voleného orgánu společnosti.
Počet řádně doručených vyplněných hlasovacích lístků: do výboru 41, z toho neplatných 0; do revizní komise 40, z toho neplatných 0. Po skončení voleb, tj. po uplynutí data 30. dubna 2019, byly doručeny celkem 3 odpovědní obálky, které byly vyřazeny.
V souladu se stanovami společnosti i volebním řádem byli všichni kandidáti řádně zvoleni do orgánu, do ­něhož kandidovali.
Za volební komisi výsledky vyhlásila: Mgr. Hana Fidesová, Ph.D., předsedkyně volební komise.
Následně zvolil výbor SNN ČLS JEP ze svého středu jako předsedu MUDr. Jiřího Dvořáčka a jako vědeckého sekretáře prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D.
Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
hana.fidesova@lf1.cuni.cz

Zpracováno a odesláno redakci 23. 5. 2019,

Kategorie: Editorial