Novinky ve světě vzdělávání v prevenci rizikového chování

V Praze 29. listopadu 2018 Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. V posledních letech jsme svědky velmi zajímavého vývoje v oblasti vzdělávání v prevenci. Naše čtenáře jsme v minulosti vícekrát upozornili na vznik Mezinárodní asociace univerzit vzdělávajících adiktology (ICUDDR), která neformálně vznikla v roce 2016 a v průběhu roku 2017 byla registrována v USA jako Číst více…