Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách | L. Toušek a kolektiv

RECENZE Toušek, L., Walach, V., Kupka, P., Tvrdá, K., Brendzová, A., Lupták, L., Plachý, O., Vanková, L., Dvořáková, T. (2018). Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Brno: Doplněk. ISBN 978-80-7239-340-4. Mgr. Benjamin Petruželka e-mail | benjamin.petruzelka@lf1.cuni.cz Recenzent je studentem doktorského studijního programu oboru adiktologie na Klinice adiktologie, 1. Číst více…

Recenze: Základy metodologie výzkumu

L. Eger, D. Egerová Eger, L. & Egerová, D. (2017). Základy metodologie výzkumu. Plzeň: ZČU v Plzni   Mgr. Tomáš Jandáč, e-mail: tomas.jandac@gmail.com   Postgraduální student adiktologie 1. LF UK Zástupce vedoucího TK Karlov, Sananim, z.ú. Předmět metodologie a další jemu příbuzné předměty nebývají v sylabu vysokoškolského studia ty nejoblíbenější a nejvyhledávanější. To je ovšem Číst více…

Tackling Harmful Alcohol Use: Economics and Public Health Policy

RECENZE Edited by Franco Sassi OECD (2015), Tackling Harmful Alcohol Use: Economics and Public Health Policy, OECD Publishing. http//dx.doi.org/10.1787/9789264181069-en. ISBN 978-92-64-18085-7 (print), ISBN 978-92-64-18106 (PDF). Autor | PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. Vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol 1. LF UK a VFN v Praze Odborný asistent na Klinice adiktologie 1. Číst více…

Střízlivě, většinou vesele. Postřehy, vzpomínky i něco praktického

Karel Nešpor Nešpor, K. (2018). Střízlivě, většinou vesele. Postřehy, vzpomínky i něco praktického. Praha: Portál, 166 s. ISBN:978-80-262-1336-9. Stát se přítelem MUDr. K. Nešpora? Nemožné? Naopak! Jednoduché. Nabídka přátelství je otevřená všem čtenářům, a to skrz novou knihu postřehů, vzpomínek, momentek z léčby a praktických informací, které jsou pro někoho opakováním, pro jiné novinkou, Číst více…