ZPRÁVY

Vážené kolegyně a vážení kolegové, s potěšením oznamujeme, že časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi už najdete na sociálních sítích: https://www.instagram.com/aplp_casopis https://www.linkedin.com/company/37421145 https://twitter.com/ casopis_aplp https://www.facebook.com/avplp

Klinika adiktologie byla opět součástí významné mezinárodní konference Lisbon Addictions 2019

Amalie Lososová, Gabriela Rolová 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie e-mail | amalie.lososova@lf1.cuni.cz Ve dnech 23.–25. října 2019 se konal již třetí ročník me­zinárodní konference v Lisabonu (Portugalsko) Lisbon Addictions 2019. Lisbon Addictions je jednou z nejvý­znamnějších evropských oborových konferencí pro ob­last adiktologie s více než 1300 participanty. Konferen­ci spoluorganizuje Číst více…

Kvalita kontroly tabáku v České republice stoupá – Tobacco Control Scale 2019

Adam Kulhánek1, Lenka Kostelecká² 1 | Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku, Klinika adiktologie 1. LF UK e-mail | adam.kulhanek@lf1.cuni.cz a VFN v Praze 2 | Ministerstvo zdravotnictví České republiky Pojem kontrola tabáku zahrnuje soubor opatření vedou­cích ke snížení míry užívání tabáku v populaci a reduk­ci mortality a morbidity související s užíváním tabáku a expozicí Číst více…

Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy – Den otevřených dveří pro obor adiktologie

Kateřina Svěcená 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie e-mail | katerina.svecena@lf1.cuni.cz Dne 11. 1. 2020 se konal den otevřených dveří na 1. lé­kařské fakultě Univerzity Karlovy, která je v současné době jediným poskytovatelem vysokoškolského studia adiktologie v celé České republice. Každý rok je při této příležitosti připraven Číst více…

„Hlavně buďte normální!“ zaznělo na první besedě studentů adiktologie se zaměstnavateli z oboru

Amalie Lososová 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie e-mail | amalie.lososova@lf1.cuni.cz Při představování organizací zazněly, kromě informacíVe středu 13. listopadu 2019 jsme na půdě Univerzity Karlovy, ve Faustově domě, přivítali čtyři zástupce ne­státních neziskových organizací, které poskytují služby uživatelům návykových látek a závislým. Během dvou­hodinové besedy studentů Číst více…