Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy

Autor | Hindová, A., Lososová, A. Citace | Hindová, A., Lososová, A. (2020). Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 48–54. Klíčová slova | Adiktolog – Duální diagnóza – Multidisciplinarita – Poruchy příjmu potravy – Uplatnitelnost Východiska | Poruchy příjmu potravy nabývají Číst více…

Když drogy pomáhají: počáteční přínos užívání návykových látek podle žadatelů o ambulantní léčbu

Autor | Uholyeva, X. Citace | Uholyeva, X. (2020). Když drogy pomáhají: počáteční přínos užívání návykových látek podle žadatelů o ambulantní léčbu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 40–47. Klíčová slova | Závislost – Užívání – Motivace – Sebemedikace – Potěšení Východiska | Hlubší analýza motivace, která stojí v pozadí procesu Číst více…

Ellikon (1889 až 1911): Forel-Bosshardovy základy moderního přístupu k ústavní léčbě závislosti na alkoholu

Autor | Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M. Citace | Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M. (2020). Ellikon (1889 až 1911): Forel-Bosshardovy základy moderního přístupu k ústavní léčbě závislosti na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 32–39. Klíčová slova | Ellikon – Auguste H. Forel – Institucionalizovaná léčba – Alkoholismus Číst více…

Zkušenosti zaměstnavatelů s uplatněním profese adiktologa

Autor | Lososová, A., Svěcená, K., Miovský, M. Citace | Lososová, A., Svěcená, K., Miovský, M. (2020). Zkušenosti zaměstnavatelů s uplatněním profese adiktologa. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 22–30. Klíčová slova | Absolvent – Adiktologie – Pracovní uplatnitelnost – Sociální služba – Zaměstnavatel – Zdravotnictví Východiska | V posledních desetiletích Číst více…

Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy

Autor | Procházka, R., Dvořáková, K. Citace | Procházka, R., Dvořáková, K. (2020). Souvislost mezi typem závislosti Olomouc, Czech Republic a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 10–20. Klíčová slova | Závislost – Poruchy osobnosti – Kernberg – Hraniční organizace Východiska | Jednou z nejčastějších psychických Číst více…

ZPRÁVY

Vážené kolegyně a vážení kolegové, s potěšením oznamujeme, že časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi už najdete na sociálních sítích: https://www.instagram.com/aplp_casopis https://www.linkedin.com/company/37421145 https://twitter.com/ casopis_aplp https://www.facebook.com/avplp

Klinika adiktologie byla opět součástí významné mezinárodní konference Lisbon Addictions 2019

Amalie Lososová, Gabriela Rolová 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie e-mail | amalie.lososova@lf1.cuni.cz Ve dnech 23.–25. října 2019 se konal již třetí ročník me­zinárodní konference v Lisabonu (Portugalsko) Lisbon Addictions 2019. Lisbon Addictions je jednou z nejvý­znamnějších evropských oborových konferencí pro ob­last adiktologie s více než 1300 participanty. Konferen­ci spoluorganizuje Číst více…

Kvalita kontroly tabáku v České republice stoupá – Tobacco Control Scale 2019

Adam Kulhánek1, Lenka Kostelecká² 1 | Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku, Klinika adiktologie 1. LF UK e-mail | adam.kulhanek@lf1.cuni.cz a VFN v Praze 2 | Ministerstvo zdravotnictví České republiky Pojem kontrola tabáku zahrnuje soubor opatření vedou­cích ke snížení míry užívání tabáku v populaci a reduk­ci mortality a morbidity související s užíváním tabáku a expozicí Číst více…

Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy – Den otevřených dveří pro obor adiktologie

Kateřina Svěcená 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie e-mail | katerina.svecena@lf1.cuni.cz Dne 11. 1. 2020 se konal den otevřených dveří na 1. lé­kařské fakultě Univerzity Karlovy, která je v současné době jediným poskytovatelem vysokoškolského studia adiktologie v celé České republice. Každý rok je při této příležitosti připraven Číst více…

„Hlavně buďte normální!“ zaznělo na první besedě studentů adiktologie se zaměstnavateli z oboru

Amalie Lososová 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie e-mail | amalie.lososova@lf1.cuni.cz Při představování organizací zazněly, kromě informacíVe středu 13. listopadu 2019 jsme na půdě Univerzity Karlovy, ve Faustově domě, přivítali čtyři zástupce ne­státních neziskových organizací, které poskytují služby uživatelům návykových látek a závislým. Během dvou­hodinové besedy studentů Číst více…