Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek

Autor | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V. Citace | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V. Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (4), 218–223; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0003. Klíčová slova | Psychedelika – Halucinogeny – HPPD – Hallucinogen persisting perception disorder Východiska a cíle Číst více…

Psychiatrická komorbidita v souvislosti s užíváním návykových látek u klientů využívajících služby Komunitního týmu pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú.

Autor | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V. Citace | | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V. Psychiatrická komorbidita v souvislosti s užíváním návykových látek u klientů využívajících služby Komunitního týmu pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 172–176; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0004. Klíčová slova | Komorbidita – Číst více…

Pilotní spuštění nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Autor | Kulhánek, A., Mašlaniová, M. Citace |   KULHÁNEK, Adam, MAŠLANIOVÁ, Miroslava. Pilotní spuštění nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2), 106–111. Klíčová slova | Detoxifikace – Odvykání kouření – Tabák – Nikotin – Ústavní léčba Souhrn | Užívání Číst více…

Postoje studentů bakalářského studia oboru adiktologie k vybraným otázkám drogové problematiky

KRÁTKÉ SDĚLENÍ Císařová, I.¹, Mravčík, V.¹ ² ³ 1 | Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 2 | Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR 3 | Národní ústav duševního zdraví, Klecany Citace | Císařová, I., Mravčík, V. (2019). Postoje studentů bakalářského studia Číst více…

Specifické přístupy dětské a dorostové adiktologie: Kazuistika

KAZUISTIKA Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost, DRUG-OUT Klub, z. s., Ústí nad Labem Citace | Šulcová, I., Králová, T. (2019). Specifické přístupy dětské a dorostové adiktologie: Kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(2), 106–111. Klíčová slova | Dětská a dorostová adiktologie – Individuální přístup – Specifické postupy Číst více…

Skrínink a krátká intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost

KRÁTKÉ SDĚLENÍ Kabíček, P. ¹, Vacek, J. ², Csémy, L. ³ ¹Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Pediatrická klinika a IPVZ, Thomayerova nemocnice Praha-Krč ²Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze, Klinika adiktologie ³Národní ústav duševního zdraví Praha Citace | Kabíček, P., Vacek, J., Csémy, L. (2019). Skrínink a krátká Číst více…

(Adiktologické) ambulance jsou mezi absolventy adiktologie nejžádanějším typem zaměstnání

KRÁTKÉ SDĚLENÍ Pavlovská, A., Miovský, M. Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze Citace | Pavlovská, A., Miovský, M. (2018). (Adiktologické) ambulance jsou mezi absolventy adiktologie nejžádanějším typem zaměstnání. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(2), 103–107. Klíčová slova | Absolvent – Adiktolog – Adiktologická ambulance – Adiktologické výkony – Pracovní Číst více…

Zkušenosti klientů dvou terapeutických komunit s agresí a násilím (na) blízkých osob(ách)

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK KUNC, S. Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze Citace | Kunc, S. (2018). Zkušenosti klientů dvou terapeutických komunit s agresí a násilím (na) blízkých osob(ách). Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(1), 8–12. Klíčová slova | Agrese – Násilí – Rodina – Průzkum – Terapeutická komunita