Co nás stojí prohibice

KOMENTÁŘ Adinoff, B.1,2 1 | VA North Texas Health Care System, Dallas, Texas, USA 2 | Department of Psychiatry, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, USA Citace | Adinoff, B. (2016). The costs of prohibition. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 42:6, 621–623, DOI: 10.1080/00952990.2016.1236384. [Adinoff, Číst více…

Dunston et al.: Snižování škod způsobených alkoholem prezentované ve veřejnozdravotních kampaních – analýza témat, cílů, citového zabarvení, provedení a cílových skupin

KOMENTOVANÝ PŘEKLAD Barták, M. Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Citace | Barták, M. (2018). Dunston et al.: Snižování škod způsobených alkoholem prezentované ve veřejnozdravotních kampaních – analýza témat, cílů, citového zabarvení, provedení a cílových skupin. Komentovaný překlad. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(1), 14–18. Klíčová slova | Číst více…

Zkušenosti klientů dvou terapeutických komunit s agresí a násilím (na) blízkých osob(ách)

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK KUNC, S. Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze Citace | Kunc, S. (2018). Zkušenosti klientů dvou terapeutických komunit s agresí a násilím (na) blízkých osob(ách). Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(1), 8–12. Klíčová slova | Agrese – Násilí – Rodina – Průzkum – Terapeutická komunita

Střízlivě, většinou vesele. Postřehy, vzpomínky i něco praktického

Karel Nešpor Nešpor, K. (2018). Střízlivě, většinou vesele. Postřehy, vzpomínky i něco praktického. Praha: Portál, 166 s. ISBN:978-80-262-1336-9. Stát se přítelem MUDr. K. Nešpora? Nemožné? Naopak! Jednoduché. Nabídka přátelství je otevřená všem čtenářům, a to skrz novou knihu postřehů, vzpomínek, momentek z léčby a praktických informací, které jsou pro někoho opakováním, pro jiné novinkou, Číst více…

Národní adiktologická konference, Cena adiktologie a Cena Kiron 2017

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze společně se SCAN, z. s., a Ministerstvem zdravotnictví uskutečnily společně dne 30. listopadu 2017 již XII. ročník národní adiktologické konference Cena adiktologie. Stěžejní konferenční téma bylo Dětská péče v adiktologii: krátká reflexe dosavadních zkušeností a nových možností. Úvodního slova se již tradičně ujali prof. MUDr. Aleksi Číst více…

Zastavení na cestě ke klinickému adiktologovi

Souhrn | Již od vzniku a akreditace bakalářského studijního programu adiktologie v roce 2005 byly napřeny snahy o vytvoření komplexního vzdělávání v oboru adiktologie, které pokračovaly akreditací magisterského a doktorského studijního programu v oboru. Tím byla završena snaha o etablování oboru adiktologie ve vysokoškolském pregraduálním a postgraduálním stupni. Následným krokem pro ukotvení a potvrzení samostatnosti oboru adiktologie je vznik samostatného Číst více…