Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků Nízkoprahových zařízení pro uživatele drog

Autor | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M. Citace | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M. Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků nízkoprahových zařízení pro uživatele drog. Adiktologie prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 10–18; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0001.  Klíčová slova | Syndrom vyhoření – Psychická odolnost – Nízkoprahové služby pro uživatele drog Východiska | Pracovníci nízkoprahových Číst více…

Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek

Autor | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V. Citace | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V. Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (4), 218–223; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0003. Klíčová slova | Psychedelika – Halucinogeny – HPPD – Hallucinogen persisting perception disorder Východiska a cíle Číst více…

Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby

Autor | ČÍŽKOVSKÁ, D. Citace | ČÍŽKOVSKÁ, D. Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022, 4 (5), 210–217; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0002. Klíčová slova | Metamfetamin – Přirozené zotavení – Terénní program – Vztahy – Kazuistika Souhrn | Práce se skrze Číst více…

Nové trendy v adiktologických studijních a vzdělávacích programech na vysokoškolské a univerzitní úrovni

Autor | MIOVSKÝ, M., VOLFOVÁ, A., JOHNSON, K., PETERS, R., KOUTSENOK, I., HEAPS, M., LOSOSOVÁ, A. Citace | MIOVSKÝ, M., VOLFOVÁ, A., JOHNSON, K., PETERS, R., KOUTSENOK, I., HEAPS, M., & LOSOSOVÁ, A. Nové trendy v adiktologických studijních a vzdělávacích programech na vysokoškolské a univerzitní úrovni (česky). Adiktologie v preventivní Číst více…

Psychiatrická komorbidita v souvislosti s užíváním návykových látek u klientů využívajících služby Komunitního týmu pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú.

Autor | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V. Citace | | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V. Psychiatrická komorbidita v souvislosti s užíváním návykových látek u klientů využívajících služby Komunitního týmu pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 172–176; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0004. Klíčová slova | Komorbidita – Číst více…

Kognitivně-behaviorální a incentivní terapie při odvykání kouření u pacientky v protialkoholní léčbě: kazuistika

Autor | AONSO DIEGO, G., KULHÁNEK, A. Citace | | AONSO DIEGO, G., KULHÁNEK, A. Kognitivně-behaviorální a incentivní terapie při odvykání kouření u pacientky v protialkoholní léčbě: kazuistika. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 166–171; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0003. Klíčová slova | Odvykání kouření – Kognitivně-behaviorální terapie – Incentivní terapie – Závislost Číst více…

Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie

Autor | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P. Citace | | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P. Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 156–165; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0002. Klíčová slova | Kognitivní trénink – Poruchy příjmu potravy Číst více…

Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu

Autor | CONVOY, K. Citace | CONVOY, K. Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(3), 146–154; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0001. Klíčová slova | Psychologie osobnosti – Cattellův 16faktorový model – Alkohol – Rodina – Trauma Východiska | Problematika nadměrné Číst více…